Tema for Nasjonal bibliotekdag 2022 er bibliotek og frivillighet.
Les mer om Nasjonal bibliotekdag 2022

Nasjonal bibliotekdag arrangeres 1. september hvert år. Dagen skal synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne og folk flest.

Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, men hver enkelt deltaker bestemmer selv om man benytter seg foreslåtte tema. Alle oppfordres uansett til å trekke frem aktuelle bibliotekpolitiske saker.

Translate »