Har du en god idé til aktiv formidling i eller utenfor biblioteket ditt? Nå kan du søke om tilskudd slik at bibliotekets ansatte kan arbeide med aktiv formidling i 2023. Se hele utlysingen og finn søknadskjema her: 

Aktiv formidling i bibliotekene – utlysning av midler for 2023 – Bibliotekutvikling.no

Translate »