Arbeidsstipendet skal deles ut til en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge.
Forfatteren må være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon. Søknadsskjemaet, som åpner 7. november, ligger på Finnmark fylkeskommunes nettsider. Søknadsfristen er 1. februar 2020.«Jeg er stolt av at vi har fått til et årlig arbeidsstipend på 100 000,- for nordnorske forfattere. At de tre nordnorske fylkeskommunene har gått sammen om dette gjør at vi får løftet frem nordnorske forfattere. Arbeidsstipendet gir dem mulighet til å sette av tid til å fokusere på skrivingen. Det er veldig viktig,» sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken.

Juryen for arbeidsstipendet 2020 vil bestå av forfatterne Cecilie Løveid og Anne Oterholm, og en representant fra fylkesbibliotekene i Nord-Norge. Løveid og Oterholm underviser begge i skrivekunst, henholdsvis ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og på forfatterstudiet i Tromsø.

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Hamsunsenteret

Håper på mange søkere

I år er det nasjonalt bokår, som markerer at det er 500 år siden den første norske boken ble trykket. Kirsti Saxi

-Fylkesbibliotekene har gjort en kjempejobb med å markere jubileet, blant annet med leseaksjonen LitteraTUR som har fått nordlendingene ut på tur for å høre høytlesing av nordnorsk litteratur. Så det hadde vært stor stas å fått ekstra mange søknader på årets forfatterstipend sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

Om stipendet

Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur på 100 000 kroner ble etablert av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. De tre nordnorske fylkesbibliotekene har ansvaret for å følge opp Nordnorsk litteraturstrategi. Arbeidsstipendet er tidligere delt ut til Kristin Bjørn (2018) og Kjersti Kollbotn (2019).

Gå til søknadsskjemaet

Kontaktpersoner:

Sunniva Knutsen, fylkesbiblioteksjef i Finnmark, tlf. 482 04 995

 

Anne Thuv, prosjektleder Sammen om nordnorsk litteratur, tlf. 78 96 43 79

Translate »