Bibliotekfaglige sider og grupper

Sosiale medier er blitt et nyttig arbeidsverktøy for mange, og det er etter hvert blitt mange Facebookgrupper og sider som kan være  relevante, informative og inspirerende å følge som bibliotekansatt. Her har vi samlet noen av dem, og er det noen du syns mangler er det bare å sende en e-post! 

 

 

Nordland

E-innkjøp Nordland: https://www.facebook.com/groups/1202267799903497/

Hele Nordland leser (Instagram): https://www.instagram.com/hele_nordland_leser/

Infoskjermer i bibliotekene i Nordland: https://www.facebook.com/groups/infoskjermer

Makerspace i ditt bibliotek (opprettet av Meløy bibliotek): https://www.facebook.com/groups/364115600712344/

Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland: Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland | Facebook

Samisk i biblioteket: https://www.facebook.com/groups/3305089979539445

Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek: https://www.facebook.com/Skoletjenesten-til-Nordland-fylkesbibliotek-966254846767019/

Webløft i Nordland: https://www.facebook.com/groups/webloftinordland

Merk at vi i denne listen  ikke tar med enkeltbibliotek, dette gjelder både folke-, skole- fag- og fylkesbibliotek. De fleste bibliotekene i Nordland, inkludert fylkesbiblioteket, er på Facebook, og en god del er aktive på Instagram. Søk opp og følg, så holder du deg oppdatert og kan bli inspirert av hva de andre bibliotekene i Nordland holder på med. Fylkesbiblioteket er ganske aktive, så følger du oss der får du med deg mye av våre aktiviteter og tilbud.

 

Barne og ungdomslitteratur / Bibliotektjenester til barn og unge/ Sommerles /

Barnebokbad: https://www.facebook.com/barnebokbad/

BUE (Barne- og ungdomsbibliotekarenes erfaringsportal): https://www.facebook.com/groups/713528948666476/

Foreningen !les: https://www.facebook.com/Foreningen-les-117534711603841/

Gamebrarians Norge: https://www.facebook.com/groups/gamebrariansN/

Les meg – håndbok i litteraturformidling: https://www.facebook.com/groups/924069654325845/

NBF Barn og unge: https://www.facebook.com/bubibliotek/

Nordic Gamebrarians: https://www.facebook.com/groups/nordic.gamebrarians/

Norsk barnebokinstitutt: https://www.facebook.com/barnebokinstituttet/

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: https://www.facebook.com/NBUforfattere/

Sommerles 2023 (for bibliotekene): https://www.facebook.com/groups/124419388053958/

Bibliobattles 22 for bibliotekarer: Bibliobattles 22 for bibliotekarer | Facebook

 

Skolebibliotek:

NBF Skole: https://www.facebook.com/nbfskole/

Rysjedamene på Mailand: https://www.facebook.com/Rysjedamene-p%C3%A5-Mailand-280645861963325/

Skolebibliotek Bokbyttegruppe: https://www.facebook.com/groups/2054064611293331

Skolebibliotek.no: https://www.facebook.com/skolebibliotek.no/

Skolebibliotekarer i Norge: https://www.facebook.com/groups/877107522370703/

Skolebibliotekarer i ungdomsskole og videregående skole: https://www.facebook.com/groups/668268926634882/

 

Makerspace:

Folkeverkstedet Deichman: https://www.facebook.com/groups/753645751412503/

Makerspace Vitenfabrikken: https://www.facebook.com/makerspacevitenfabrikken/

Mini Makers Norge: https://www.facebook.com/minimakersnorge/

Norway Makers: https://www.facebook.com/norwaymakers1/

Verkstedet Sølvberget bibliotek og kulturhus: https://www.facebook.com/groups/1023953807706623/

 

Ymse bibliotekrelatert:

Bibliotekarer i folkebibliotek: https://www.facebook.com/groups/300610157198212/

Bibliotekenes byttesider: https://www.facebook.com/groups/1668390603402532/

E-bøker i norske folkebibliotek: https://www.facebook.com/E-b%C3%B8ker-i-norske-folkebibliotek-1414255548786271/

Filmbib: https://www.facebook.com/filmbib/

Finsk bibliotektjeneste i Norge: https://www.facebook.com/finskbibliotektjeneste/

Kreativt bibliotek: https://www.facebook.com/groups/479869788744893/

Leser søker bok: https://www.facebook.com/lesersokerbok/

Leserne Shared Reading Norge: https://www.facebook.com/groups/152337778628300/

Lesersørvis: https://www.facebook.com/groups/1406340952999163/

Litteraturformidlere i bibliotek: https://www.facebook.com/groups/347907585387631/

Nasjonalbiblioteket: https://www.facebook.com/nasjonalbiblioteket/

NBF Flerkult: https://www.facebook.com/groups/277061302384189/

Norsk bibliotekforening: https://www.facebook.com/norskbibliotekforening/

Norsk forfattersentrum: https://www.facebook.com/Forfattersentrum/

 

Nordisk / Internasjonalt:

Danmarks bibliotekforening: https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening/

Tænketankens Fremtidens Biblioteker: https://www.facebook.com/FremtidensBiblioteker/

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions: https://www.facebook.com/IFLA.org/

IFLA Section Public Libraries: https://www.facebook.com/iflapubliclibraries/

Svensk biblioteksförening: https://www.facebook.com/Svbiblioteksforening/

 

 

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

Translate »