Digin- hva er det?

Digin er et prosjekt som alle fylkesbibliotekene i Norge er med i. Målet i prosjektet er å få til felles innkjøp og drift av digitale bibliotekrelevante  innholdstjenester, som for eksempel PressReader, Retriever, Libby og Lovdata Pro. Prosjektet omfatter i utgangspunktet ikke ordinære e-bøker.

Felles innkjøp vil styrke bibliotekenes forbrukermakt og gi mer sømløse tjenester. Det planlegges utarbeidet en modell for statistikkhåndtering og kursing av ansatte. Prosjektet kan gi økt synliggjøring av digitalt innhold, og det er et vesentlig aspekt at prosjektet kan medføre mer lik tilgang til ressursene for bibliotekbrukere i hele landet.

 

Nå er prosjektet ferdig med forprosjektfasen, og det er nå søkt om midler fra Nasjonalbiblioteket til et hovedprosjekt, som skal gå i 2022-23.

 

Du kan lese mer om prosjektet her:

Digin | Felles drift av digitale innholdstjenester i bibliotekene (vtfk.no)

Translate »