Forslag til tiltak for å feire

FÅ_Badge_1_1.png
 • Vis at dere er med på feiringa

  Bruk verktøykassen til å laste ned materiell og bruk dette på nettsider, sosiale medier og andre gode kanaler. Hjelp oss å nå ut med at 2022 er frivillighetens år til alle!

 • Lag en festkomité eller prosjektgruppe

  Sett sammen en komité som kan planlegge hvordan kommunen skal markere 2022. Husk at de frivillige organisasjonene må være representert!

 • Møt organisasjonslivet

  Legg til rette for at organisasjonene har en møteplass hvor de kan vise fram sine formål og aktiviteter, snakke med befolkningen og få nye medlemmer, og kommunisere med kommunen.

 • Legg til rette for hovedarrangementene

  Noen av hovedarrangementene i Frivillighetens år 2022 er avhengig av kommunene – visste du for eksempel at TV-aksjonen er med på feiringen? Eller at det skal gå en sykkeltur fra Nordkapp til Arendalsuka som kanskje er innom deres kommune? Hjelp arrangørene med å legge til rette for sitt arrangement lokalt hos dere.

 • Lytt til frivilligheten

  Vi anbefaler å invitere frivillige organisasjoner til kommunestyremøter og møter i komitéer gjennom hele 2022. Organisasjonene kan introdusere seg og fortelle om sine formål og aktiviteter, og bidra til at frivilligheten i kommunen får en tydeligere stemme og mer synlighet.

 • Marker Frivillighetens Dag

  5. desember er FNs dag for frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommuner til å arrangere sin egen markering både i 2021 og 2022. I 2021 åpner vi Frivillighetens år – benytt gjerne anledningen til å dele ut en lokal frivillighetspris eller se flere tips på nettsidene til Frivillighetens Dag.

 • Bevilge penger og støtte

  Bruk anledningen til å støtte frivilligheten med midler de kan bruke på å fremme aktivitetene sine i kommunen.

 • Spre ordet

  Hjelp frivilligheten i lokalsamfunnet med å synes ved å spre ordet om frivillighetsportalen frivillig.no eller i aktivitetsportalen ungfritid.no.

 • Kartlegge kulturarenaer

  Bruk Frivillighetens år til å få en kartlegging av kulturarenaene i kommunen. Kulturalliansen har et kartleggingsprosjekt, der kommunen i samarbeid med frivillige lag kan få oversikt over de hus og rom som brukes av kulturfrivilligheten. Ta kontakt med marianne@kulturalliansen.no eller ta en titt på nettsidene deres for å se hva prosjektet kan bidra med hos dere.

Hva gjør andre?

Se eksempler på ting som skjer i andre kommuner:

Frivillighetskonferansen i Porsgrunn

Frivilligbørs i Drammen

Namsos flytter byjubileet for å feire Frivillighetens år

Tromsø arrangerer Frivillighet i sentrum

konfetti 2.png

https://frivillighetensar.no/kommuner

 

 

Translate »