Transparent Logo Litteraturstrategi

Fylkesbibliotekene i Nord-Norge vil allerede nå informere om at det blir bransjetreff for litteraturmiljøet i landsdelen på FINN – Festspillene i Nord-Norge, på Harstad bibliotek. Vi har holdt av datoene 30. juni og 1. juli.

Under bransjetreffet vil det deles ut to arbeidsstipend à 100 000 kroner til skjønnlitterære forfattere bosatt i landsdelen. I tillegg blir det forfattersamtaler og programposter av interesse for litteraturmiljøet. Nærmere informasjon om programposter kommer etter hvert.

Bransjetreffet er ett av tiltakene i Litteraturstrategi for Nord-Norge (2022-2025) og det er satt av 50 000 kroner til gjennomføringen av treffet.

I år vil det dessverre ikke bli gitt reisestøtte til bransjetreffet, men vi håper mange likevel har anledning til å komme.

Alle litteraturinteresserte er velkomne!

Kontakt:

Marit Laland

Rådgiver

918 52 321

marlal@nfk.no

Translate »