apr
19
fre
2024
Workshop: Formidlingsløsning i bibliotek
apr 19@09:00-10:00

Den viktige jobben med å gi innspill til bibliotekenes felles formidlingsløsning har startet og vi ønsker å høre fra deg!

  • Hvilke ønsker har du til ny nettsideløsning og app?
  • Hva er de viktigste funksjonene og behovene for deg?
  • Hva tror vi brukerne forventer?

Du behøver bare å delta på en av de to workshopsene. Resultatet sendes videre til prosjektgruppa som skal utforme anbudsdokumentene.

Det gjøres ikke opptak av møtene. Dersom du er forhindret i å delta, er det spesielt viktig at du husker på å gi tilbakemelding gjennom kartleggingsskjemaet innen 1. mai 2024.

apr
22
man
2024
Uke 17- bibliotekenes bærekraftsuke
apr 22@12:58-apr 27@13:58
Uke 17- bibliotekenes bærekraftsuke

UKE 17- BIBLIOTEKENES BÆREKRAFTSUKE (22. – 27. april)

Vi ønsker dere skal sette spesielt fokus på alle de gode tiltakene dere gjør i bibliotekene frem mot uke 17. Uken er et initiativ fra Norsk bibliotekforening i tett samarbeid med DB2030.dk, og arrangeres for første gang i Norge i 2024.

Har dere planer om å etablere frøbibliotek, holde klesbyttedag, lage en utstilling, ha et foredrag eller lignende vil vi gjerne at dere synliggjør dette ekstra i sosiale medier og på norsk bibliotekforenings egne nettsider (https://norskbibliotekforening.no/uke17-bibliotekenes-baerekraftsuke/)

For å hjelpe dere med synliggjøringen har vi en del materiell som vi ønsker å dele ut til alle bibliotek som vil ha????  I gavepakkene får man: 1 boks med fuelbox-dialogkort om bærekraft, 1 boks med bærekraftskort til utstilling,  t-skjorter (skriv gjerne hvor mange dere ønsker), 100 bokmerker,  2 store A3 Plakater, 2 A4 plakater og 20 tøyvesker. Mer materiell er på gang. Send meg en e-post så snart som mulig, for de som er kjapt ute kan vi få materiellet sendt med posten allerede ila påsken.

apr
23
tir
2024
Verdens bok- og opphavsrettdag
apr 23 heldags

UNESCO markerer verdens bokdag for å hylle bøker og forfattere, og oppmuntre alle til leseglede.

Den 23. april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag.

Marker verdens bok-og opphavsrettsdag med Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6-15 år.

Bærekraftsbiblioteket består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club.

Hvorfor markeres bokdagen?

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten. Dagen skal bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt for kvinner og barn.

Les mer her: Verdens bok- og opphavsrettdag (fn.no)

apr
24
ons
2024
Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek
apr 24-apr 25 heldags
Planleggingsmøte Bokstorm
apr 24@09:00-10:00
apr
25
tor
2024
Workshop: Formidlingsløsning i bibliotek
apr 25@09:00-10:00

Den viktige jobben med å gi innspill til bibliotekenes felles formidlingsløsning har startet og vi ønsker å høre fra deg!

  • Hvilke ønsker har du til ny nettsideløsning og app?
  • Hva er de viktigste funksjonene og behovene for deg?
  • Hva tror vi brukerne forventer?

Du behøver bare å delta på en av de to workshopsene. Resultatet sendes videre til prosjektgruppa som skal utforme anbudsdokumentene.

Det gjøres ikke opptak av møtene. Dersom du er forhindret i å delta, er det spesielt viktig at du husker på å gi tilbakemelding gjennom kartleggingsskjemaet innen 1. mai 2024.

apr
26
fre
2024
Kvensk språkdag
apr 26 heldags

26. april 2005 ble kvensk offisielt anerkjent som minoritetsspråk i Norge. Dagen markeres i til Kvenfolkets dag 16. april, og er tenkt som en årlig markering av kvensk språk.

Kvensk språkdag er dermed en flott anledning til å løfte fram kvensk språk.

mai
4
lør
2024
Utdeling av Havmannprisen
mai 4 heldags

Havmannprisen tildeles den beste nordnorske skjønnlitterære bok for 2023. Den deles ut av av Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek i samarbeid med Helgeland sparebank, Ark Mo og Norsk forfattersentrum.

Se evt mer om prisen her: Havmannprisen – Wikipedia

mai
7
tir
2024
Infoskjermer – månedlig møte
mai 7@09:00-09:50

Vi inviterer til opplæring og dialog om infoskjermsystemet Xibo.

Hver måned fram til sommeren, kaller vi inn til en uformell men faglig prat om infoskjermene. Gi gjerne innspill på innhold.

Det gjøres opptak av webinaret så infoskjermbibliotekene i Nordland får mulighet til å se på det i ettertid.

jun
24
man
2024
Det nye nord–konsert
jun 24@18:00-19:30

7 nordnorske artister med helt nye historier fra nord.

Hva skjer når syv låtskrivere tar tempen på det nye Nord-Norge, lar klisjéene få hvile og heller finner nye ord og historier om livet og utviklingen i nord?

Prosjektet «Det nye nord» har samlet artistene Moddi, Lars Bremnes, Ingvild Austgulen, Frode Larsen, Risten Anine Gaup, Emil Kárlsen og Jon-Are Masternes (KLISH), latt de hver for seg besøke ulike deler av landsdelen for å samle inntrykk, uttrykk og inspirasjon til ny musikk. Nå samles trådene – og sangene.

Ideen til prosjektet kommer fra artisten Moddi, og ønsket er å skape musikk uhildet av det nostalgiske sløret som ofte legges over poesien her i nord.

Gjennom sjangre som rap, vise og joik vil artistene presentere nye låter i dette unike prosjektet, om det som er nå og om det som skal bli.

«Det nye nord» er et samarbeidsprosjekt mellom Moddi, Nordland fylkesbibliotek, folkebibliotekene i Nordland, Bodø 2024 og Festspillene i Nord-Norge.

aug
9
fre
2024
FNs internasjonale urfolksdag
aug 9 heldags

FNs internasjonale dag for urfolk er en internasjonal dag for å støtte urfolks kultur og rettigheter. Den setter søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer.

I Norge har samene status som urfolk.

FNs internasjonale urfolksdag ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppa for verdens urbefolkninger.

Les mer om dagen på FNs nettsider.

aug
28
ons
2024
Nasjonale bibliotekdager
aug 28-sep 3 heldags

Fra 2023 skal det markeres Nasjonale bibliotekdager 28. august – 3. september, og ikke bare en dag. Bibliotekene kan i en hel uke vise frem alt det som skjer og vise en større bredde i aktiviteter.

Se Norsk bibliotekforening sine hjemmesider for mer informasjon: Norsk Bibliotekforening

sep
25
ons
2024
Bibliotekmøtet 2024
sep 25-sep 27 heldags
Bibliotekmøtet 2024 @ Thon Hotel Nordlys

Velkommen til Bibliotekmøtet 2024, årets «happening» for bibliotekansatte i Nordland. I

Bodø 2024, som Europas kulturhovedstad, står foran en spennende tid fylt med kulturelle begivenheter og opplevelser. I denne sammenhengen er det med stor glede at vi ønsker å invitere deg til et spesielt bibliotekmøte i Bodø.

Vi er godt i gang med planleggingen av årets bibliotekmøte som i år avholdes den 25.- 27. septemberThon Hotel Nordlys i Bodø, og vil med dette gi dere muligheten til å holde av datoen for årets faglige og sosiale høydepunkt for bibliotekene i Nordland!

Det vil komme mer informasjon fra oss etter hvert om påmelding, overnatting og fullt program. Selv om programmet ikke er ferdigstilt helt enda, så kan vi gi dere en liten teaser på hva bibliotekmøtet kan by på i år.

I år var det svært naturlig å legge årets bibliotekmøte i Bodø. Som europeisk kulturhovedstad markerer byen seg som et sentrum for kunst, kultur og litteratur i 2024. Nytt av året er at bibliotekmøtet legges til slutten av uken. Det sammenfaller med årets bransjetreff for nord-norsk litteratur og litteraturfestival på Stormen. Vi håper på en positiv synergieffekt og at bibliotekansatte benytter anledningen til å delta på disse flotte arrangementene. Derfor har vi på fredag satt opp en felles lunsj på Påpir med alle deltakere fra bibliotekmøtet og det litterære bransjetreffet. Bransjetreffet skal foregå på Stormen bibliotek og har oppstart etter lunsj. Som sedvanlig blir det et interessant program om nord-norsk litteratur der folk fra hele landsdelens litterære felt bidrar. Kvelden avrundes med til utdeling av to arbeidsstipend til to forfattere fra vår landsdel, det blir forfattersamtaler med disse og musikalske innslag med kunstnere fra Det nye nord – prosjektet. Lørdagen vil i hovedsak avsettes til en Litteraturfestival arrangert på Stormen bibliotek, et samarbeid mellom Stormen bibliotek og Nordland fylkesbibliotek. Her vil du treffe spennende forfattere, høre artistene knyttet til Det nye nord-prosjektet fortelle fra sine opplevelser i perioden og de vil også gi oss musikalske smakebiter underveis.

Dag 1 setter vi av til workshop om «bibliotekene som kunnskapsaktør». Bibliotekarer er godt kjent med rollen som litteraturformidlere, men kanskje ikke så godt kjent med å formidle forskningsbasert kunnskap? Hele dag 1 setter vi av til en kursdag i forskningsbasert kunnskap for bibliotekansatte.  På dette kurset snakker vi om hva forskningsbasert kunnskap egentlig betyr, hvor dere kan finne kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan dere kan bruke disse kildene. Åpen forskning innebærer at bibliotekene og befolkningen får gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap. Som bibliotekarer er det vår oppgave å kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kilder. Gjennom dagen vil det bli både teori og mulighet til å søke og diskutere. Målet med dagen er å gi økt kunnskap og dermed økt trygghet i rollen som kunnskapsformidlere.  Kursholdere er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket på OsloMet.  Kurset er en del av det nasjonale prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek, og mer informasjon kommer.

dag 2 har vi et svært variert og spennende program med foredrag om alt fra A.I i bibliotek, om den nasjonale leselyststrategien, integrering og samarbeid til «erotisk aften på biblioteket» og samtale om politisk styring av bibliotekene i Sverige og ringvirkninger av dette. På dag 3 er vi så heldige å få Rebekka Brox Liabrø, som har Likestillingsprisen for sitt omfattende arbeid med å særlig sette ungdom i stand til å fortelle sine egne historier, til å komme til oss å fortelle om integrering i bibliotekrommet. Seniorforsker Tone Magnussen skal også snakke om prosjektet «Lån en Bodøværing», som er et lavterskel integreringstiltak som foregår på Stormen bibliotek.

Alt dette og mer til kan dere forvente ved årets bibliotekmøte!

okt
21
man
2024
Samisk språkuke
okt 21-okt 27 heldags

Samisk språkuke  arrangeres årlig i uke 43. I år er dette 21.–27. oktober.

Tips: Du kan finne informasjon og ressurser på Samisk språkuke sine nettsider. Her kan man også melde inn arrangementer slik at det kommer med i programmet på nettsida.

feb
6
tor
2025
Samenes nasjonaldag
feb 6 heldags

Det finnes mange måter å markere samenes nasjonaldag på i biblioteket. Noen enkle eksempler er å sette ut samiske bordflagg, lage utstillinger av samisk litteratur og henge opp samisk skilting i biblioteket. Kanskje har du også en samisk bok du kan registrere på Forrigebok.no?

Alle med nasjonalt lånekort kan se film på Filmoteket.no og Filmbib.no. Her ligger flere samiske spillefilmer og dokumentarfilmer.

Aktivitet i biblioteket

Vil man gjøre litt mer ut av dagen, kan man ha et arrangement med kaffe og kake og kulturelle innslag. Kanskje er det en lokal samisk forening å samarbeide med? Fra oss på fylkesbiblioteket kan du også fjernlåne brettspill.

  • Dablo er et samisk brettspill som kan minne om Dam, kinasjakk og sjakk. Les mer om det her.
  • Fylkesbiblioteket har også språkspillet New Amigos på sørsamisk/norsk og nordsamisk/norsk. Spillet passer godt som aktivitet på språkkafé.

Visste du at du også kan låne symaskiner, buttonsmaskin, instax-kamera med film og annet utstyr fra oss? Les mer om utstyret vi tilbyr og bestill fjernlån her.

Bakgrunn

Samenes nasjonaldag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: Sáme álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi). Dagen markerer det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917.

Samenes nasjonaldag har siden 2003 vært offisiell flaggdag i Norge. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samme år FNs inernasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

mar
16
søn
2025
Kvenfolkets dag – kväänikansan päivä
mar 16 heldags

Kvenfolkets dag – kväänikansan päivä – 16. mars markerer den første organiseringa av kvenene. Det første lokallaget Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset Norske kvener – ble etablert i Børselv i 1984.

Kvenfolkets dag er en flott anledning til å synliggjøre og øke forståelsen av kvensk kultur, språk og identitet.

Det kvenske språket ble offisielt anerkjent som minoritetsspråk i Norge 26. april 2005. Derfor markeres i tillegg Den kvenske språkdagen 26. april.

apr
23
ons
2025
Verdens bok- og opphavsrettdag
apr 23 heldags

UNESCO markerer verdens bokdag for å hylle bøker og forfattere, og oppmuntre alle til leseglede.

Den 23. april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag.

Marker verdens bok-og opphavsrettsdag med Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6-15 år.

Bærekraftsbiblioteket består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club.

Hvorfor markeres bokdagen?

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten. Dagen skal bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt for kvinner og barn.

Les mer her: Verdens bok- og opphavsrettdag (fn.no)

apr
26
lør
2025
Kvensk språkdag
apr 26 heldags

26. april 2005 ble kvensk offisielt anerkjent som minoritetsspråk i Norge. Dagen markeres i til Kvenfolkets dag 16. april, og er tenkt som en årlig markering av kvensk språk.

Kvensk språkdag er dermed en flott anledning til å løfte fram kvensk språk.

aug
9
lør
2025
FNs internasjonale urfolksdag
aug 9 heldags

FNs internasjonale dag for urfolk er en internasjonal dag for å støtte urfolks kultur og rettigheter. Den setter søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer.

I Norge har samene status som urfolk.

FNs internasjonale urfolksdag ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppa for verdens urbefolkninger.

Les mer om dagen på FNs nettsider.

aug
28
tor
2025
Nasjonale bibliotekdager
aug 28-sep 3 heldags

Fra 2023 skal det markeres Nasjonale bibliotekdager 28. august – 3. september, og ikke bare en dag. Bibliotekene kan i en hel uke vise frem alt det som skjer og vise en større bredde i aktiviteter.

Se Norsk bibliotekforening sine hjemmesider for mer informasjon: Norsk Bibliotekforening

Translate »