Tildelingen fra Nasjonalbiblioteket

Nordland fylkesbibliotek har fått tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket til digitale arrangement i bibliotekene. I tildelingsbrevet fra Nasjonalbiblioteket står det:

Midlene til digital formidling skal disponeres i samråd med folkebibliotekene i det enkelte fylke. Vi oppfordrer til aktivt engasjement fra fylkesbibliotekene og at tiltak som involverer folkebibliotekene prioriteres spesielt slik at begge parter bygger kompetanse. Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Den digitale formidlingen skal kunne nå alle i hele landet.

 

Digitale arrangementer i Nordland

Disse midlene gir en gylden mulighet til å lage digitale arrangement med de forfatterne som ikke får stor oppmerksomhet ellers, og da tenker vi på de forfatterne som bor i Nordland. Vi kommer derfor til å fordele en stor del av tilskuddet fra Nasjonalbiblioteket direkte til folkebibliotekene for at de skal kunne gjøre opptak (eller få forfatteren til å ta opptak selv) enten når hun/han leser fra boka, forteller litt fra boka si eller blir intervjuet (gjelder også lydfiler/podcaster). Det trenger ikke være skjønnlitterære forfattere, men kan også være sakprosa/lokalhistoriske forfattere.

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Eksempel på digitalt arrangement som vises på forsiden av Karanteket.no

Målet med midlene er at folkebibliotekene skal ha lokale digitale arrangement/sendinger via egne foretrukne kanaler (hjemmeside/youtube/facebook). Arrangementet/opptaket bør være på minimum 30. minutter. Opptaket kan ha lokalhistorisk interesse ut over selve de digitale arrangementene, og dette er en mulighet til å sikre seg opptak av lokale forfattere for ettertiden.

Visning på Karanteket.no: Opptaket/sendingen (eller lydfilen) skal også publiseres på Karanteket.no,  slik at det når ut nasjonalt. Opptakene vil publiseres som en egen «Nordlandsrekke» (arbeidsnavn) med digitale arrangementer som fylkesbiblioteket vil  tilrettelegge og markedsføre. Tidspunkt og programmering på Karanteket.no kommer vi tilbake til, og bibliotekene kan bestemme selv når egne arrangementer skal være. Alle arrangementene vil forøvrig bli lagt inn i den smittefrie kalenderen på Karanteket.no.

Avtaler med innholdsleverandører / forfattere: Bibliotekene må avtale honorarer og vilkår fastsatt av forfatter eller Forfattersentrum (se lenke nedenfor). Avtalen må omfatte et arrangementet som sendes via ønsket kanal- og på Karanteket.no (der trenger det ikke ligge utover en sending). Bibliotekene må avtale videre bruk av opptaket, for eksempel at det kan ligge ute en viss tid eller til forfatteren ønsker at det ikke skal ligge åpent tilgjengelig lenger. Opptaket skal tas vare på av biblioteket for ettertiden. Opptaket trenger ikke å ligge ute offentlig etter visning, dette blir dere enige med forfatteren om. Fylkesbiblioteket kan svare på ytterligere spørsmål rundt dette. Det skjer mye på dette området om dagen, og vi vil generelt råde bibliotekene til å følge med på utviklingen, og ellers forholde seg til det som er ønsket fra forfatterne/innholdsleverandørene sin side.

Om søknad og tildeling: Folkebibliotekene kan søke om midler til inntil to digitale arrangement pr kommune med et budsjett på inntil 7 500 Nkr pr arrangement. Hovedføringen fra oss er at det først og fremst skal fokuseres på forfattere fra egen kommune/region som skissert ovenfor, men det er ved behov også mulig å søke om midler til digitale arrangementer fra andre innholdsleverandører. I tildelingsbrevet fra oss vil det være lenke til et fellesdokument med oversikt over arrangementer, plattformer m.m som vi ber dere fylle ut. Vi ber dere også om å legge til Nordland fylkesbibliotek som medarrangør på Facebook. Det vil etterhvert også komme en Facebookside for Karanteket som også kan legges som medarrangør, men denne er ikke oppe enda.

Søknadsfristen var 25. mai 2020. Kontaktperson hos fylkesbiblioteket er Sissel Holtet, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.

 

Hvordan lage digitale arrangementer?

I tildelingsbrevet fra fylkesbiblioteket til bibliotekene som har fått tildelt midler er det en lenke til et felledokument som bibliotekene må fylle ut. Der kan dere fylle inn hva trenger du hjelp/råd/bistand til i forhold til planlegging og gjennomføring av digitale arrangementer, og vi vil følge opp dette fortløpende.

Den smittefrie kalenderen på Karanteket.no kan gi inspirasjon til gjennomføring og type arrangement. Går an å bla bakover. 

Viken fylkesbibliotek arbeider nå med å utarbeide konkrete opplæringsmidler og  kompetanseheving på digital formidling på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket som vil bli nyttige i denne sammenhengen. Vi vil holde dere oppdatert på dette.

Ytterligere informasjon / til inspirasjon:

Vilkår og honorarer på Norsk forfattersentrum sine hjemmesider. 

Litteraturnett Nord-Norge gir en god oversikt over forfattere fra kommuner i Nordland. NB: mest skjønnlitterære forfattere

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge sin oversikt over den nordnorske bokvåren 2020.

 

 

Translate »