Digitalt arrangement på samenes nasjonaldag

I anledning samenes nasjonaldag den 6.februar, har fylkesbiblioteket organisert et digitalt arrangement som alle bibliotekene i Nordland kan tilby via sine facebooksider.

Arrangementet som markerer samenes nasjonaldag heter Grenseløs poesi, og den samiske poeten og kunsteren Juvvá  Pittja vil lese egne dikt på samisk og svensk. Arrangementet er et opptak, og varer i ca. 20 minutter.

Tidspunktet for selve arrangementet er lørdag 6. februar kl. 10.00, og vil ligge ute i tre dager etter dette.

Det er opprettet et nettarrangement på facebook, og alle bibliotekene i Nordland (som har facebooksider)  er lagt til som medarrangører. Informasjon vil også legges ut på alle infoskjermene i fylket da, med informasjon om at arrangementet på bibliotekets facebooksider. Lenken til selve arrangementet /facebookvideoen legges inn i nettarrangementet torsdag eller fredag til uka.

Husk å akseptere arrangementsforespørselsen som vil komme på facebooksiden til biblioteket, så skal dette gå ganske av seg selv. Og så er det bare å markedsføre arrangementet i egne kanaler gjennom, så jobber vi sammen for å synliggjøre det samiske i bibliotekene i Nordland i forbindelse med denne viktige dagen!

 

Forslag til reklametekst / om arrangement, forfatter og utgivelse:

Gratulerer med dagen, lørdag 6. februar!

Vi kan ikke samles i folkebibliotekene for å markere samenes nasjonaldag denne rare tiden. Det hindrer oss ikke å feire, og vi er svært glade for at Juvvá Pittja hjelper oss med å markere dagen.

Juvvá Pittja er fra Gällivare i Sverige hvor han er vokst opp i en reindriftsfamilie. Han debuterte i 2018 med diktsamlingen Duođain in dieđe/Vet verkligen inte. Diktene handler om kjærlighet og kjærlighetssorg, om livets fineste og tyngste stunder, om et ungt menneskes oppnåelser og kamper i livet, som samers kamp mot undertrykking. Utfordringer og problemer innen reindriftsnærningen forårsaket av statlige inngrep er også tema. Boka er illustrert av dikteren selv.

Juvvá Pittja bor nå i Umeå. Han studerer musikk samtidig som han skriver på sin andre bok.

Samenes nasjonaldag ble første gang markert i 1993 og har befestet seg som en viktig dag i norsk offentlighet.

 

Omtale av boka hos Samisk bibliotektjeneste: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2018/09/14/juvva-pittja-duodain-in-diede-vet-verkligen-inte/

 

Digitale arrangement fra Nordland

Korona, stengte bibliotek og restriksjoner på fysiske møter førte til at biblioteksektoren måtte tenke nytt kjapt. Nasjonalbiblioteket fordelte midler til fylkesbibliotekene ut fra innbyggertall med føring om at midlene skulle brukes i samråd med folkebibliotekene. Noen av midlene blir brukt til Karanteket.no, mens resten er fordelt til folkebibliotekene for å de skal lage digitale arrangement.

Da søknadsfristen gikk ut var det kommet inn søknader fra ti kommuner i Nordland, flere av bibliotekene hadde sågar gode ideer til flere arrangement. Planene er svært varierte. Det er arrangement som omhandler skjønnlitteratur, lokalhistorie og sakprosa. Det er alt fra tegneserier, lyrikk, barne- og ungdomslitteratur til kokebøker og nordområdepolitikk for dummies. I tillegg er det flere som har planlagt musikalske innslag, alt fra trekkspill til jazztrio. Det er bare å glede seg!

Noen av arrangementene har allerede vært vist på bibliotekenes egne plattformer, det være seg bibliotekets Facebook-sider eller youtube-kanal. Andre digitale arrangement er like om hjørnet, og noen blir først klar til høsten. Det som er felles for dem alle er at de kommer til å inngå i en arrangementsrekke på Karanteket.no under fellesbetegnelsen Nordlandsrekka med fast sendetidspunkt.

Digitale arrangement i Nordland – midler til fordeling fra Nasjonalbiblioteket

Tildelingen fra Nasjonalbiblioteket

Nordland fylkesbibliotek har fått tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket til digitale arrangement i bibliotekene. I tildelingsbrevet fra Nasjonalbiblioteket står det:

Midlene til digital formidling skal disponeres i samråd med folkebibliotekene i det enkelte fylke. Vi oppfordrer til aktivt engasjement fra fylkesbibliotekene og at tiltak som involverer folkebibliotekene prioriteres spesielt slik at begge parter bygger kompetanse. Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Den digitale formidlingen skal kunne nå alle i hele landet.

 

Digitale arrangementer i Nordland

Disse midlene gir en gylden mulighet til å lage digitale arrangement med de forfatterne som ikke får stor oppmerksomhet ellers, og da tenker vi på de forfatterne som bor i Nordland. Vi kommer derfor til å fordele en stor del av tilskuddet fra Nasjonalbiblioteket direkte til folkebibliotekene for at de skal kunne gjøre opptak (eller få forfatteren til å ta opptak selv) enten når hun/han leser fra boka, forteller litt fra boka si eller blir intervjuet (gjelder også lydfiler/podcaster). Det trenger ikke være skjønnlitterære forfattere, men kan også være sakprosa/lokalhistoriske forfattere.

Eksempel på digitalt arrangement som vises på forsiden av Karanteket.no

Målet med midlene er at folkebibliotekene skal ha lokale digitale arrangement/sendinger via egne foretrukne kanaler (hjemmeside/youtube/facebook). Arrangementet/opptaket bør være på minimum 30. minutter. Opptaket kan ha lokalhistorisk interesse ut over selve de digitale arrangementene, og dette er en mulighet til å sikre seg opptak av lokale forfattere for ettertiden.

Visning på Karanteket.no: Opptaket/sendingen (eller lydfilen) skal også publiseres på Karanteket.no,  slik at det når ut nasjonalt. Opptakene vil publiseres som en egen «Nordlandsrekke» (arbeidsnavn) med digitale arrangementer som fylkesbiblioteket vil  tilrettelegge og markedsføre. Tidspunkt og programmering på Karanteket.no kommer vi tilbake til, og bibliotekene kan bestemme selv når egne arrangementer skal være. Alle arrangementene vil forøvrig bli lagt inn i den smittefrie kalenderen på Karanteket.no.

Avtaler med innholdsleverandører / forfattere: Bibliotekene må avtale honorarer og vilkår fastsatt av forfatter eller Forfattersentrum (se lenke nedenfor). Avtalen må omfatte et arrangementet som sendes via ønsket kanal- og på Karanteket.no (der trenger det ikke ligge utover en sending). Bibliotekene må avtale videre bruk av opptaket, for eksempel at det kan ligge ute en viss tid eller til forfatteren ønsker at det ikke skal ligge åpent tilgjengelig lenger. Opptaket skal tas vare på av biblioteket for ettertiden. Opptaket trenger ikke å ligge ute offentlig etter visning, dette blir dere enige med forfatteren om. Fylkesbiblioteket kan svare på ytterligere spørsmål rundt dette. Det skjer mye på dette området om dagen, og vi vil generelt råde bibliotekene til å følge med på utviklingen, og ellers forholde seg til det som er ønsket fra forfatterne/innholdsleverandørene sin side.

Om søknad og tildeling: Folkebibliotekene kan søke om midler til inntil to digitale arrangement pr kommune med et budsjett på inntil 7 500 Nkr pr arrangement. Hovedføringen fra oss er at det først og fremst skal fokuseres på forfattere fra egen kommune/region som skissert ovenfor, men det er ved behov også mulig å søke om midler til digitale arrangementer fra andre innholdsleverandører. I tildelingsbrevet fra oss vil det være lenke til et fellesdokument med oversikt over arrangementer, plattformer m.m som vi ber dere fylle ut. Vi ber dere også om å legge til Nordland fylkesbibliotek som medarrangør på Facebook. Det vil etterhvert også komme en Facebookside for Karanteket som også kan legges som medarrangør, men denne er ikke oppe enda.

Søknadsfristen var 25. mai 2020. Kontaktperson hos fylkesbiblioteket er Sissel Holtet, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.

 

Hvordan lage digitale arrangementer?

I tildelingsbrevet fra fylkesbiblioteket til bibliotekene som har fått tildelt midler er det en lenke til et felledokument som bibliotekene må fylle ut. Der kan dere fylle inn hva trenger du hjelp/råd/bistand til i forhold til planlegging og gjennomføring av digitale arrangementer, og vi vil følge opp dette fortløpende.

Den smittefrie kalenderen på Karanteket.no kan gi inspirasjon til gjennomføring og type arrangement. Går an å bla bakover. 

Viken fylkesbibliotek arbeider nå med å utarbeide konkrete opplæringsmidler og  kompetanseheving på digital formidling på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket som vil bli nyttige i denne sammenhengen. Vi vil holde dere oppdatert på dette.

Ytterligere informasjon / til inspirasjon:

Vilkår og honorarer på Norsk forfattersentrum sine hjemmesider. 

Litteraturnett Nord-Norge gir en god oversikt over forfattere fra kommuner i Nordland. NB: mest skjønnlitterære forfattere

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge sin oversikt over den nordnorske bokvåren 2020.

 

 

Sissel Anita Holtet

Spesialbibliotekar

Translate »