Visste du at vi har fem samiske språk i Nordland? Og at alle fem språkene er utrydningstruet?

Hele Nordland snakker er et initiativ av Nordland fylkeskommune for å øke bevisstheten rundt de fem samiske språkene som eksisterer i Nordland. Samisk språkuke sparker i gang en større kampanje fra fylkeskommunen, med formål om å få hele Nordland til å lære enkle begreper på de samiske språkene.

Både kjente og ukjente ansikter fra Nordland bidrar med å snakke samisk i kampanjen. Underveis i kampanjen vil privatpersoner, skoler, barnehager, offentlig og privat næringsliv, idrettsklubber – ja, strengt tatt alle – oppfordres til å laste opp film på kampanjens nettside av at de snakker samisk. Resultatet skal bli til filmen Hele Nordland snakker, som vises under samisk kulturuke i februar 2024.

– Denne kampanjen er en viktig del av satsingen vi gjør for bevisstgjøring og synliggjøring av det samiske mangfoldet som finnes i Nordland. Vi har mye spennende kultur og historie rundt oss, som altfor få vet om.

Det sier Unni Amundsen, som leder prosjektet for Nordland fylkeskommune.

Hele Nordland snakker ønsker å skape økt engasjement, nysgjerrighet og interesse rundt de samiske språkene. På den måten vil kampanjen bidra til å bevare og styrke språkene, og gi nordlendingene en mulighet til å lære mer om vår felles kulturarv.

Spesielt for denne kampanjen, er at alle de fem språkene som eksisterer i Nordland er inkludert. Umesamisk og pitesamisk regnes begge som utdødde eller sovende språk i Nordland, og det jobbes aktivt for å revitalisere disse. De samiske språkene står alle på UNESCO sin liste over alvorlig eller svært alvorlig utrydningstruede språk.

– Vi bor midt i et miniatyr-Sápmi, med hele fem av ti samiske språk på verdensbasis innenfor våre fylkesgrenser. Ingen andre fylker i Norge har et slikt unikt mangfold. Dette er noe vi må ta med oss, og forvalte på en god måte til det beste for nordlandssamfunnet, sier Unni Amundsen.

Kampanjen strekker seg over fire uker. Første kampanjefilm publiseres i uke 44. Kampanjen vil synliggjøres over hele Nordland, med annonsering i sosiale medier, på kino, utendørsflater og i tett samarbeid med Nordland fylkesbibliotek og folkebibliotekene.

Mer informasjon fås på www.helenordlandsnakker.no, hvor det også kan lastes opp film til den endelige kampanjefilmen som blir lansert under samisk kulturuke i februar.

Nå oppfordres hele Nordland til å delta i kampanjen og bidra til å holde de samiske språkene levende i hele Nordland!

Translate »