Fjernlån

Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek, der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek (fra Retningslinjer for fjernlån)

Fylkesbibliotekets fjernlånstjeneste i Narvik retter seg mot innkjøp og fjernlån av barne- og ungdomslitteratur, samt lokalhistorie fra nord i fylket. Vi låner ut til andre bibliotek, og vi er mye brukt av skolene i Nordland da vi låner ut både klassesett og bokkasser. For mer informasjon se Skoletjenesten.

Depot
Ønsker biblioteket ditt å lage utstilling over et bestemt tema? Kanskje tilby krim til påske? Eller vil stedets ungdommer lese manga? Da kan dere sende oss depotbestillinger. Depot av alle medier bestilles enkelt gjennom deres biblioteksystem, eller dere kan sende oss en e-post. Vi kan sette sammen det meste ut fra ønsker og behov, så lenge materialet finnes i vår samling. Et depot vil som regel få lengre lånetid enn ordinært fjernlån.
Fjernlånsveiviser

 

Fylkesbiblioteket sin avdeling i Narvik har ansvar for innkjøp og fjernlån av barne- og ungdomslitteratur, samt lokalhistorie fra nordfylket. Vi låner ut til andre bibliotek, og vi er mye brukt av skolene i Nordland da vi låner ut både klassesett og bokkasser. For mer informasjon se menypunktet Skoletjenesten under avsnittet «For barn og unge».

For at lånesamarbeidet skal fungere optimalt bør håndtering av bestillinger og levering av materiale være mest mulig effektivt. Vi anbefaler at bibliotekene i størst mulig grad benytter Biblioteksøk, felles bibliotektransport og det regionale lånesamarbeidet for å sikre rask leveringstid og kortreiste dokumenter.

Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har et særskilt, nasjonalt fjernlånsansvar. Dersom ønsket materiale ikke er tilgjengelig i Nordland, anbefaler vi at man fortrinnsvis bestiller innlån via Depotbiblioteket.

1. Biblioteksøk

2.  Depotbiblioteket (NB). nb.oria.no

3. Samsøk.no er en samleside for alle de regionale samsøkene som er basert på Bibliotek-Systemers løsning. Man kan bare søke i ett regionalt samsøk av gangen, men kan søke videre i et annet dersom man ikke får treff.

4. Fag- og forskningsbibliotek. Oria.no

5. Bibliotek i Norden:

Folkebibliotekene kan selv bestille i Norden. Hvis dere ikke finner materialet i Norden, må bestillingen gå til Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket.

Fylkesbiblioteket kan ta bestillinger til utlandet dersom dette er ønskelig.

6. Søk i Nasjonalbiblioteket

Hvordan gjøre endringer i Base bibliotek?

Det er viktig at den informasjonen om biblioteket ditt er riktig i Base bibliotek. Nå er det mange bibliotek som stenger fjernlånet. Dette skal registreres i det nasjonale registret Base bibliotek.

Hvordan endre informasjon om bibliotekets midlertidig stengt fjernlån i Base bibliotek?

Gå til nettsiden https://www.nb.no/basebibliotek. Logg inn (helt til høyre) med ditt biblioteknummer og passord. Endre opplysninger om stengt fjernlån og eventuelt andre opplysninger som ikke er oppdaterte. Legg inn innsenderens e-postadresse og klikk «Lagre» når du er ferdig.

Har du spørsmål? Kontakt oss på fjernlan.rana@nfk.no

 

BaseBibliotek menyer og adresse

 

 

 

 

 

BaseBibliotek innlogging

 

 

 

 

BaseBibliotek stenge fjernlån

 

 

 

 

 

BaseBibliotek lagre endring

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlån av makerspaceutstyr
Utlån av spill

Fjernlån Narvik

Fjernlån Rana

Translate »