Nordland fylkesbibliotek minner om at det er flere kulturfondsett til fordeling. Meld din interesse så snart som mulig. 

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Vi har 9 sett for barn, 2 for voksne og et sett med oversatt faglitteratur. Formålet med Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur er primært å styrke norsk språk og litteratur, ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter, og er i første rekke «produksjonsmidler» til litteratur.

Kulturfondbøkene vil være sentrale i fylkesbibliotekets prosjekt for aktiv formidling i 2020, hvor flere bibliotek i Nordland er med på vår søknad til Nasjonalbiblioteket. 

 

Translate »