Aktuelt for kommuner og skolebibliotek i Nordland: Innkjøp til skolebibliotek er en treårig forsøksprosjekt (2020-2022) med det formålet å gi barn og unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker enn de har i dag gjennom skolebiblioteket.
Ordningen sørger for distribusjon av kulturfondbøker til utvalgte skolebibliotek, og skal fungere som et supplement til den eksisterende distribusjonen til folkebibliotek av titler for barn og unge på Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier. Skolebibliotekene som inkluderes i ordningen forplikter seg til å motta alle bøkene som inngår i forsøksordningen. Skolebibliotek i grunnskolen (1. til 10. trinn) som har bibliotek i skolens lokaler og som har et budsjett for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs kan søke. frist er 3. desember. Søknadsfrist er 3. desember 2019, og gjøre på Kulturrådet sine hjemmesider: https://www.kulturradet.no/…/innkjopsordning-distribusjon-a…
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek
Translate »