2021 er snart historie, og vi er snart ferdige med nok et «annerledes-år». Selv om bibliotekene stort sett har vært åpne i år, så har nok både drift og planlegging av arrangement og prosjekter vært ekstra krevende i år, og preget av en del usikkerhet som følge av smittevernhensyn og koronarestriksjoner, både lokale og nasjonale.

En stor juleklem rettes mot alle bibliotekansatte som jobber ute i bibliotekene. Vi har sett mange gode eksempler på bibliotek som evner å tenke nytt og komme med kreative løsninger og tilpasninger uansett hvilke utfordringer man støter på i det siste året. Og det er nettopp med deres unike kunnskap om bibliotekbrukeren at både dere og vi på fylkesbiblioteket målrettet kan jobbe framover sammen for å beholde gamle brukere og rekruttere nye. Flere av dere har også begynt å tenke mer og mer digitalt, det er mange av dere har tatt kontakt med oss i løpet av det siste året med ønsker om å bygge egen digital kompetanse gjennom egne nettsider, flere av dere har jobbet med digitale arrangement og vi har hatt veldig bra oppmøte på fylkesbibliotekenes månedlige webinar, der digital kompetanse ofte har hatt fokus. Og søknadene deres til «ny formidling» som kom i høst, viser at denne interessen bare stiger, vi ser for eksempel stor interesse for formidling via podcast.

Takk for bibliotekansattes innsats for å gjøre bibliotekene i Nordland bedre!

Med dette ønsker vi fra fylkesbiblioteket dere en god jul og et godt nytt år!

Translate »