Bilde av forsider til noen av tidsskriftene som tilbys gjennom ordningen.Snart åpner bestillingsvindu for kulturtidsskrifter som Norsk kulturråd kjøper inn til bibliotekene. Denne ordningen er en del av tilskuddsordningen Tidsskrift og kritikk. Kulturtidsskriftene sendes så ut fra Tekstallmenningen. I 2023 har over 230 folkebibliotek samlet mottatt mer enn 1300 abonnement.

Nå er ordningen på vei inn i sitt andre år, og Tekstallmenningen åpner bestillingsskjemaene igjen den 19. september. De vil være åpne fram til 19. oktober.

Husk å krysse av på alle tidsskrifter som biblioteket ønsker å motta i 2024 – inkludert de som har vært mottatt i 2023.

Hvert bibliotek kan ønske seg Inntil 10 ulike tidsskrifter, men det tas forbehold om økonomiske rammer fra Norsk kulturråd.

Skjemaene og ytterligere informasjon finnes på nettsiden til Tekstallmenningen.

Translate »