Illustrasjon av lukket dør med post-it lapp om Covid-19
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

Fjernlån av bøker og annet materiell mellom bibliotekene har stoppet opp under Koronakrisen.

Det er naturlig å stoppe opp når man mangler kunnskap, men heldigvis skjer det ting på denne fronten. Dette har vi fått fra Ringerike kommune og FHI:

 

 

 

Spørsmål:
Er det noen felles retningslinjer for håndtering av biblioteksbøker (bok, film, etc) og for dokumenter som mottas (fx. regnskapsfører, kartverk, etc.)?

Og fått følgende svar:
Folkehelseinstituttet ved Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder for Seksjon for resistens og infeksjonsforebygging har 010420 svart på spørsmål om smitte fra bøker, film, dokumenter m.v.:

Hei, vi vet at i eksperimenter, med optimale forhold, så overlever viruset fra timer til dager på overflater. Men, det er lite informasjon som tilsier at virus på overflater er en smittevei. Men vi vet at indirekte smitte via hender forekommer.
Vår vurdering er derfor at god håndhygiene er tilstrekkelig og at det ikke er behov for omfattende tiltak utover det.

Jeg håper at dette svaret kan bidra til å redusere frykt og bekymring i tjenestene.

Fylkesbiblioteket har på bakgrunn av dette valgt å starte opp med fjernlån igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »