Lesersørvis er en flott metode utviklet blant bibliotekarer i USA for å gjøre veiledningen og referansearbeidet med skjønnlitteratur mer systematisk.

Viken fylkesbibliotek, med Vanja Øyrås i spissen, har laget et kurs i Lesersørvis som de har lagt ut på Bibliotekutvikling.no. Det er fullt mulig å følge dette kurset alene. Vi tenker imidlertid at det kan være greit å gå igjennom kurset sammen, særlig for dere som er alene på biblioteket.

Vi ønsker derfor å tilby en felles kursgjennomgang nå i vinter, hvor vi ser filmene hver for oss og har fem fellessamlinger på teams der vi går igjennom noen oppgaver sammen/i grupper.

Samlinger: 

  • 05.2.     Samling 1  : Bli kjent. Informasjon om kurset. Diskutere bok i gruppe med utgangspunkt i appellfaktorer.
  • 12.2.     Samling 2 : Bli trygg på lesersørvissamtalen.
  • 19.2.     Samling 3:  Prøve å hurtiglese.
  • 26.2.     Samling 4:  Lese anmeldelse med tanke på appellfaktorer.
  • 05.3       Samling 5:  Prøve å skrive en bokbeskrivelse. Reflektere over hvordan sitt bibliotek jobber helhetlig med leseveiledning.

 

Hver teams-samling vil ta ca en time, men du må regne med en del egenarbeid imellom samlingene. Bl.a. må du se videoklipp fra kurset og lese utvalgte tekster i forkant av at vi møtes digitalt.

Vi starter friskt kl. 09.00 hver fredagsmorgen, med første samling 05.2. Hvis dette virker interessant for deg må du melde deg på her innen 29.1. Lenke til høyre/nederst på siden.

 

 

 

 

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Påmeldingsfristen er gått ut

Translate »