Hva satser Nasjonalbiblioteket på i perioden 2020-2023? Og hva har fylkesbiblioteket planlagt i år? Vi forsøker å gi et kort svar på dette under webinaret 4. mars

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

I september i 2019 la Nasjonalbiblioteket frem sin strategi for perioden 2023: Rom for demokrati og dannelse. Vi vil i webinaret gi et overordnet innblikk i satsingene som skisseres i strategien. Du finner strategien under lenker.

Nordland fylkesbibliotek sin bibliotekplan følges opp med rullering av et handlingsprogram hvert år. Vi vil fortelle om satsingene som fylkesbiblioteket har for 2020. Du finner nasjonalbibliotekplanen under lenker.

Video av webinaret kan du se her.

Se våre andre webinar her.

 

Translate »