Den nettbaserte videreutdanningen «Aktiv formidling i folkebibliotek» tilbys for andre gang fra OsloMet i 2023, med søknadsfrist 1. desember 2022. Det er nå åpent for å søke. Ansatte i folkebibliotek vil bli prioritert. Ansatte i videregående skolers bibliotek og andre interesserte er også velkomne til å søke, og vil vurderes om det blir plass.

Når runde to av studiet skal i gang i januar 2023, har vi med oss studentenes erfaringer og innspill fra første runde – og dermed et godt grunnlag for å utvikle innholdet videre.

Det er prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF)» som har gjort utvikling av nettstudiet mulig. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

 

Del 1 «Aktiv formidling» gjennomføres i vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. Aktiv formidling er også overbygning for studiet.

Del 2 «Digital formidling» gjennomføres i høstsemesteret og gir 10 studiepoeng.

Du søker om opptak via Oslo Met sine sider. Finn mer informasjon om studiet og hvordan du søker om studieplass her.

Les mer om FiF-prosjektet her.

 

Velkommen som søker!

Translate »