Som følge av et digitalt angrep på Nordland fylkeskommunes systemer, er mange av våre fagsystemer og administrative systemer midlertidig ute av drift

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek
. Fylkesbibliotekets telefoner er også satt ut av drift. Vi kan for tiden kun nås på våre mobilnumre som er oppgitt nederst på websida samt på https://bibliotek.nfk.no/ansatte/.

Våre egne nettsider: bibliotek.nfk.no er en egen nettsideløsning (webløft) og er ikke koblet opp mot NFK sine servere- det vil altså si at våre nettsider fungerer som normalt. Nettsidene nfk.no er tatt ned, og erstattet med en enkel infoside, der man finner pressmeldinger samt informasjon til ansatte .

Kontakt oss!

Det vil være problemer med å nå oss på våre telefonnummer som er koblet til Skype.  For telefonisk kontakt, ring sentralbordnummeret 90 08 41 83 (Narvik)/ 90 85 31 04 (Rana) eller ta kontakt på mobil der det står oppført, se våre ansattsider: https://bibliotek.nfk.no/ansatte/

Ellers fungerer både e-post og Microsoft Teams, så det skal ikke være noe problemer med å få tak i oss!

Betalinger

Dataangrepet rammer dessverre også utbetaling av fakturaer fra fylkeskommunen til våre leverandører av varer og tjenester. Det jobbes nå intenst med å finne en løsning på dette, slik at vi kan overholde våre forpliktelser.

Les mer om datainnbruddet på https://nfk.no/aktuelt-pressemeldinger/

Translate »