Nordnorsk litteraturstrategi
2017 – 2021

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om en felles satsing innenfor kulturfeltet gjennom Nordnorsk kulturavtale. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 er en del av kulturavtalen. 

Strategien er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur, og vedtatt av fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark i 2017. Strategien forvaltes av de nordnorske fylkesbibliotekene.

Den nordnorske litteraturstrategien søker å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge, styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, blant annet gjennom aktivt arbeid med nettverksbygging og bransjetreff. De årlige bransjetreffene har samlet aktører fra bibliotek, forfattermiljø, forlagsbransje og andre interesserte til faglige treff, både fysisk og digitalt.

Som et tiltak for å iverksette strategien har Nordnorsk forfatterlag ansvar for årlig å forvalte stimuleringsmidler på 150 000 kroner fra fylkeskommunen utfra kriterier i strategien. Et annet fast tiltak i strategien er arbeidsstipend til en nordnorsk skjønnlitterær forfatter, som har vært delt ut årlig siden 2018.

I 2018 fikk Kristin Bjørn 100 000 kr i stipend.

I 2019 fikk Kjersti Kollbotn 100 000 kr i stipend.

I 2020 fikk Ingvild Holvik 100 000 kr i stipend.

Arbeidsstipendet for 2021 lyses ut 1. desember 2020, med søknadsfrist 1. mars 2021

Sammen om nordnorsk litteratur

Sammen om nordnorsk litteratur er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene. Prosjektet iverksetter tiltakene i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021, og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Sammen om nordnorsk litteratur har mottatt totalt kr 1,4 mill. til satsing på nordnorsk litteratur, for å gjennomføre tiltakene i strategien. Prosjektleder pr dags dato og fram til prosjektets avslutning er Aud Tåga.

Foto: Hilde Kat. Eriksen

Marit Laland

Rådgiver

Sissel Anita Holtet

Spesialbibliotekar

  75 65 07 83
  sishol@nfk.no

Lenker

Arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Stipend for 2021 lyses ut 1. desember 2020.   Bakgrunn Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjon av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal...

Translate »