Nordnorsk litteraturstrategi
2017 – 2021

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 er en del av kulturavtalen og er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur.

Den nordnorske litteraturstrategien skal styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur samt. stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer. på bakgrunn av dette er det utviklet en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene.

Foto: Hilde Kat. Eriksen

Arbeidsstipend 2020: Nordnorsk litteratur

Arbeidsstipendet skal deles ut til en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge.
Forfatteren må være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon. Søknadsskjemaet, som åpner 7. november, ligger på Finnmark fylkeskommunes nettsider. Søknadsfristen er 1. februar 2020.«Jeg er stolt av at vi har fått til et årlig arbeidsstipend på 100 000,- for nordnorske forfattere. At de tre nordnorske fylkeskommunene har gått sammen om dette gjør at vi får løftet frem nordnorske forfattere. Arbeidsstipendet gir dem mulighet til å sette av tid til å fokusere på skrivingen. Det er veldig viktig,» sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken.

Juryen for arbeidsstipendet 2020 vil bestå av forfatterne Cecilie Løveid og Anne Oterholm, og en representant fra fylkesbibliotekene i Nord-Norge. Løveid og Oterholm underviser begge i skrivekunst, henholdsvis ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og på forfatterstudiet i Tromsø.

Aktuelt 

18 søkere til årets nordnorske forfatterstipend

18 søkere til årets nordnorske forfatterstipend

I 2020 er det tredje gang det skal deles ut arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter. Dette er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien, som ble vedtatt i 2017 av de tre nordnorske fylkestingene.

Translate »