I juni lanserte Nasjonalbiblioteket en revidering av retningslinjene for fjernlån. Fylkesbiblioteket vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon om implementering og hva dette betyr for bibliotekene.

 Det er fire hovudpunkt i retningslinene vi ber biblioteka følgje opp, seier direktør for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand. Ved å etterfylgje desse, meiner vi at vi får bort mykje av dei større utfordringar i dagens ordning, og vi kan få eit meir berekraftig tilbod.

Punkta går ut på å ta i bruk eiga samling, inkludert kulturfondbøkene, og å oftare vurdere innkjøp av nytt materiale, eller nytte digitale versjonar framfor å fjernlåne.

-Vi ynskjer å understreke at vi meiner fjernlån er eit viktig tilbod som skal støttast opp under, og at fjernlån skal vere eit supplement til samlinga, ikkje ei erstatning for eiga samlingsutvikling, seier Tinnesand.

Les mer i denne nyhetssaken fra Nasjonalbiblioteket: Nye retningsliner for fjernlån – Bibliotekutvikling

Du finner de nye retningslinjene her: Retningslinjer for fjernlån – Bibliotekutvikling

9 ting du må vite om de nye retningslinjene for fjernlån: 9 ting du må vite om de nye retningslinjene for fjernlån. – Bibliotekutvikling

 

Translate »