Ingenting får folk til å føle seg hjemme som skilt-tekst på eget språk.

Da har vi gleden av å kunne presentere skilt-tekst på tornesamisk, slik at vi nå har bibliotekets mest brukte betegnelser tilgjengelig på 5 samiske språk. Nord-, sør-, lule-, pite-, og tornesamisk. 

Det har vært en hjertesak for Nordland fylkesbibliotek i flere år å kunne tilby skilt-tekst på samisk for alle bibliotek som ønsker å tilrettelegge for våre samiske medborgere. Nordland har flere samiske språksentre som jobber iherdig med å tilrettelegge for bevaring av og opplæring i samisk for neste generasjon, og det er med deres hjelp at vi har fått disse oversettelsene gjort. Det ser kanskje ut som om det er ubetydelig at det er noe samisk tekst her og der, men for en som bruker dette språket så teller dette som en anerkjennelse i hverdagen. Takk til Várdobáiki samisk senter for oversettelse!

Les mer om prosjektet og last ned ordliste her: https://bibliotek.nfk.no/samisk-skilting-i-biblioteket/ 

Translate »