Handlingsprogrammet for 2023 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.

Tiltak i handlingsprogram skal følge opp den regionale bibliotekplanen og vedtas politisk hvert år.

Det kom to uttalelser til handlingsprogrammet ved årets behandling i fylkestinget i februar.

En av uttalelsene kom fra Ungdommens fylkesråd (UFR). De løftet fram viktigheten av biblioteket som en møteplass for barn og unge, der de kan henge og gjøre lekser.

«Bibliotekene skal motivere til leselyst, kulturtiltak, kreativ skriving, være et sted å gjøre lekser og henge. Det er også viktig å sørge for at digitale løsninger hører til i bibliotekene,» skriver UFR i sin uttalelse.

Nordland eldreråd har også levert uttalelse til handlingsprogrammet. De adresserte blant annet åpningstidene til bibliotekene, som varierer fra kommune til kommune. Her fikk de støtte fra ungdommene.

«Ungdommens fylkesråd er enige med Nordland eldreråd om at bibliotekene må ha rause åpningstider, slik at de blir den viktige møteplassen i lokalsamfunnet som innbyggere i alle aldre trenger, og at bibliotekene holder åpent når folk kan komme dit,» skriver UFR.

Du kan lese handlingsprogrammet på nettsidene til Nordland fylkesbibliotek.

Fylkestinget samlet i Meyergården Spektrum i juni 2022.

Fylkestinget samlet i Meyergården Spektrum, juni 2022. (Foto: Arkiv/NFK)

Translate »