Inspirasjonssamling tre steder i Nordland

Veronica Salinas kommer til Nordland i slutten av august og det betyr at vi kan invitere til inspirasjonssamling for bibliotekansatte, for leseombud og for frivillige på språkkafeer. Interesserte kan velge mellom å delta i Narvik, Bodø eller Mosjøen.

Frivillig arbeid knyttet til bibliotekvirksomheten har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Mange folkebibliotek har knyttet til seg leseombud for mennesker som ikke kan lese selv og mange folkebibliotek har språkkafé for mennesker som er nye i landet og ønsker å lære seg å snakke norsk. Vi på fylkesbiblioteket er svært takknemlige for den innsatsen som gjøres rundt omkring i fylket, både av bibliotekarer og av frivillige.

Nå blir det endelig inspirasjonssamling for bibliotekansatte og frivillige som jobber med leseombudsordningen og for de som jobber med språkkafeer. Vi har vært så heldige at Veronica Salinas kommer til Nordland 24.-26. august. Hun besøker tre steder i fylket; Narvik 24.8., Bodø 25.8. og Mosjøen 26.8. På en inspirasjonsdag vil man møte andre som jobber med det samme som en selv. Med god tid til erfaringsutveksling og nyttig informasjon vil det forhåpentligvis bidra til å holde engasjementet oppe. Kanskje vi til og med kan rekruttere flere frivillige?

Vi har lagt opp til et program som starter for Leseombudene før lunsj. Vi spanderer en enkel lunsj på alle deltakerne på inspirasjonssamlinga. Etter lunsj er det de som jobber med språkkafeers tur.

Påmelding

Folkebibliotekene sender samlet påmelding fra egen kommune på mail til sishol@nfk.no Påmeldingsfrist er 14.8.2020

 

Foreløpig program

For leseombud
10.00-10.30 Sissel Holtet orienterer om Leser søker bok
10.30-11.00 Ansatt på sykehjem forteller om Livsgledesykehjem og kanskje også Leseombudsordningen
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Veronica Salinas snakker om å lese for eldre
12.00-13.00 Lunsj for alle
For Språkkafe-arbeidere
13.00-14.00 Veronica Salinas snakker om å ta litteraturen inn i språkkafe-arbeidet

Translate »