Bibliotekplan

Regional plan for bibliotek i Nordland er fylkeskommunens styrende dokument for bibliotekområdet

Formålet med en regional plan for bibliotek i
Nordland er å bidra til utvikling av bibliotekenes
tjenester og funksjoner i fylket.

Regional plan for bibliotek er tett koblet opp
mot Fylkesplanen, og utgjør en viktig del av
biblioteksektorens bidrag til Fylkesplanens
langsiktige visjoner om:
* Et aktivt liv og et inkluderende samfunn
* Et attraktivt Nordland
* Et nyskapende Nordland

Les Bibliotekplanen ved å trykke på bildet.

handlingsprogram

Tiltak i handlingsprogram skal følge opp den regionale bibliotekplanen og vedtas politisk hvert år.

rapporter

Evaluering av Nordland fylkesbibliotek

Nordland fylkesbibliotek gjennomførte i 2018 en evaluering av egne tjenester, undersøkelsen ble utformet av konsulent Grete Bergh.

Denne kan leses i sin helhet ved å trykke på bildet under.

Translate »