Rådgivning og bibliotekutvikling

Nordland fylkesbibliotek er opptatt av å være med å utvikle og styrke bibliotekene ved å stimulere til innovasjon som effektiviserer arbeidsprosesser og lager nye tjenester og tilbud i bibliotekene i fylket.

Vår rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet innebærer at vi satser på faglig veiledning overfor bibliotekene og andre.

Rådgivning overfor bibliotekene er en gratis tjeneste.

Biblioteklokaler

Planlegges det nye biblioteklokaler, eller en oppgradering av det som er?
Fylkesbiblioteket kan bidra med råd og anbefalinger for ditt bibliotek.
Vi kan hjelpe til med å utarbeide helt konkrete arealberegninger, og gi råd om innredning og øvrig innhold slik at kommunen får lokaler tilpasset moderne bibliotekdrift og  et bibliotektilbudet i kommunen som er best mulig tilpasset alle brukergrupper. Bare ta kontakt hvis det er noe vi kan bidra med i planlegging og videre arbeid! 

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

 

Samlingsutvikling

Fylkesbiblioteket kjøper blant annet bøker, lydbøker og dvd-er i samarbeid med våre vertsbibliotek i Rana og Narvik. Alt er tilgjengelig på fjernlån og målet er at dette skal supplere, ikke erstatte, folkebibliotekenes samlinger. Samlinga inkluderer blant annet klassesett, lokallitteratur, norsk og utenlandsk skjønn- og faglitteratur.

En god samling krever ikke bare innkjøp, men også at man kvitter seg med det utslitte og utdaterte. Kvalitet kan være vel så viktig som kvantitet. Derfor er gode kasseringsrutiner helt avgjørende for å opprettholde en attraktiv, aktuell og oppdatert samling. Vi kan veilede ditt bibliotek i kasseringsarbeidet. Vi driver med kompetanseheving, og har ikke muligheten til å bli tilkalt ved behov for rydding, men bistår gjerne i arbeidet mot å gjøre bibliotekansatte til gode kasserere. 
Vi anbefaler Buskerud fylkesbiblioteks nyttige og inspirerende håndbok for samlingsutvikling.

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

IKT – Rådgivning

Bildet er generert med kunstig intelligens.

Nordland fylkesbibliotek tilbyr IKT-rådgivning til folke- og VGS-bibliotekene i fylket. Vi bistår bl.a. i forbindelse med synliggjøring og markedsføring av bibliotek på internett, sosiale medier, infoskjermer mm.
Fylkesbiblioteket kan også gi råd om teknisk utstyr i forbindelse med Makerspace, streaming og bibliotekenes digitale tjenester som tjenester fra Bibliotek24, FilmBib, websider, digihjelpen m.m. Kontakt oss!

Roar Nygård

Bibliotekrådgiver IKT

  75 65 07 76
  roanyg@nfk.no
Translate »