Regionbibliotek

Et regionbibliotek er et regionalt ressurssentrum for bibliotekutvikling.

I 2016 ble det besluttet å opprette et forum for de 10 regionbibliotekene, med 2 årlige møter.

Sett fra fylkesbibliotekets side er det ønskelig å styrke regional jobbing i regionbibliotekene slik at alle folkebibliotek i Nordland har aktiv tilknytning til regionale biblioteknettverk. Det ulike nivået gjør det relevant for fylkesbiblioteket å satse på dette området.

Anita Munch Kulset

Fylkesbiblioteksjef

  75 65 07 82
  anikul@nfk.no

Kjell Gunnar Nilsen-Moen

Fag- og utviklingsleder

  75 65 07 79
  kjenil@nfk.no

Bakgrunn

Nordland fylkesbibliotek ønsker å drive bibliotekutvikling i alle fylkets kommuner. For å få dette til, jobber vi ekstra sammen med bibliotekene i fylkets ti regionsentre. Hvis du lurer på hva et regionsenter i Nordland er, kan du lese mer i Nordland fylkeskommunes plan for by- og regionsenterpolitikk.

Regionbibliotek i Nordland

Fylkesbiblioteket inviterer til møter med biblioteksjefene i regionsentrene to ganger årlig for å drøfte hvordan vi sammen kan utvikle bibliotekene i den enkelte regionen. Vi ønsker at regionbibliotekene tar en rolle som pådriver og at alle folkebibliotek i Nordland har en aktiv tilknytning til det regionale biblioteknettverk.

Vågan Bibliotek

Sortland Bibliotek

Kulturbadet Sandnessjøen

Vefsn Bibliotek

Brønnøy Bibliotek

Rana Bibliotek

Fauske Bibliotek

Stormen Bibliotek

Meieriet Bibliotek

Narvik Bibliotek

Translate »