ReiseStøtte til turné i bibliotek

Nordland fylkesbibliotek gir støtte til folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk eller ligende. Folkebibliotek kan søke om støtte til reisekostnader for forfattere, makerspaceinstruktører eller debattledere på turné i Nordland.

Marit Laland

Rådgiver

Sølvi Riise

  75 65 07 74
  solrii@nfk.no

Formål

Hvem kan søke?

Hva kan støttes?

Krav til søknaden

Søknadsfrist

Formål med tilskuddet er å skape aktivitet i bibliotekene gjennom interkommunal samarbeid.

Folkebibliotek i Nordland.

Det gis støtte til reise og oppholdsutgifter for en forfatter, makerspaceinstruktør eller debattleder. Honorar må finansieres lokalt.

Det skal være minimum tre samarbeidende bibliotek. Målgruppen for turneen skal være klar.
Etter turneen er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap med besøkstall for turneen.

1. desember 2022
30. mai 2023

Translate »