I FIF-prosjektet Biblioteket som kunnskapsaktør er det utarbeidet flere kursløyper og læringsmateriell som vi i fylkesbibliotekene kan bruke sammen med folkebibliotekene. Vi inviterer derfor alle bibliotekansatte til å delta i den felles digitale Restartløypen.

Hva er restartløypen og hvem er den for? 

Restartløypen: Når dere vil se på kunnskapsaktørrollen med friskt blikk!

Mange bibliotekansatte uttrykker at rollen som kunnskapsaktør har kommet litt i bakgrunnen de siste årene, mens det har vært en rivende utvikling av bibliotek som møteplass, arrangør, og formidler av skjønnlitteratur. Restartløypen er kursløypen som gir oss en ny start i arbeid med kunnskapsaktørrollen.  Målgruppen for denne løypen er i utgangspunktet alle bibliotekansatte. I større bibliotek med mange ansatte er rollene mer fordelt og spesialisert. Da anbefaler vi denne løypen for alle som svarer på spørsmål fra publikum.

Temaer og tekster:

 • Introduksjon: Vi er kunnskapsaktører!
  • Referansetjenesten – et moderne detektivarbeid
  • Kildekritikk
  • Å prioritere kunnskapsaktør med pressede ressurser
  • Hvilke kunnskapsbehov har ditt lokalsamfunn?
  • Studenter: En viktig brukergruppe
  • Gjenta at dere er nyttige! Kampanjer i bibliotek

 

Om samlingene
Det vil være 4 digitale samlinger, og til hver samling skal deltagere forberede seg ved å lese tekster fra et teksthefte som sendes ut til alle bibliotek, og så samles vi til samtale og refleksjon. Ved mange påmeldte deler vi oss i mindre grupper. Samlingene ledes av Veronica Mørch ved fylkesbiblioteket.

Bilde av tekstheftet som brukes i samlingene

Tidspunkter: 

 • 31/8 kl. 8.30-10.00 (9.30)
 • 28/9 kl. 8.30-10.00 (9.30)
 • 26/10 kl. 8.30-10.00 (9.30)
 • 29/11 kl. 8.30-10.00 (9.30)

 

Påmeldingsfrist var 23. august.

Translate »