Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland

Fylkesbiblioteket ønsker å danne et samarbeidsnettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og representanter fra ditt bibliotek er herved invitert med. Hovedmålgruppa er de som jobber i folkebibliotekene, men skolebibliotekarer og andre som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge er også velkomne.

Formål med nettverket:

 • Samle de med ansvar for dette arbeidsområdet i et nettverk, og med det sørge for at det finnes ansvarlige med kompetanse som bidrar til tiltak og kompetanseheving på dette viktige feltet i hele Nordland.
 • Bidra til kompetanseheving, videreutvikling og faglig påfyll for de som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket.
 • Overføre og bruke den kunnskapen som finnes i fylket. 
 • Ha et forum og en arena å henvende seg til og vite hvem hverandre er for å kommunisere, dele erfaringer og spørsmål, etablere og utvikle samarbeid.

Nettverket kan samarbeide om prosjekter og tiltak, både i regi av fylkesbiblioteket og på sikt kan nettverket jobbe frem prosjekter og tiltak sammen. Nettverket holder kontakt på e-post og i egen gruppe på Bibliotekutvikling.no om ulike temaer og tilbud knyttet til litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket. Nettverket kan være nyttig for skolebibliotekarer fra både grunnskole og VGS å delta i også.

Slik jobber vi:

 • Faglig innhold: primært ulike bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge.
 • Kommunikasjon: e-postliste, gruppe på Bibliotekutvikling.no, webinarer, fysiske samlinger (for eksempel: regionale samlinger, fagdag i forbindelse med IBBY i Bodø,  møte i forbindelse med Bibliotekmøtet i Nordland)
 • Forslag: Danne et styre i nettverket, ala Samba i Akershus, som planlegger faglig innhold til samlinger/webinarer.
 • Forslag: Planlegge større konferanse/kompetansehevende tiltak med tema litteraturformidling til barn og unge- søke NB-midler – fylket, få med hele Nord-Norge, nasjonalt?
 • Forslag: Lage en felles strategi for fylket på området.

 

Fylkesbibliotekets planer fremover: 

Fylkesbiblioteket har en plan om å jobbe aldersbasert, og med det sørge for en helhetlig tenking og et helhetlig bibliotekløp for barn og unge. Vi starter med de minste:

 • 2020/2021:  Bokstart i Nordland – finne ut om dette lar seg overføre for hele fylket, og koordinere dette. Mål: Koble sammen de aller minste, foreldre, helsestasjoner og bibliotek.

 

 • 2020/2021: Samarbeidsprosjekt bibliotek og barnehage: Fylkesbiblioteket har satt av midler til å arrangere regionale kursdager med kompetanseheving på formidling til aldersgruppa 3-6, og bidra til konkrete samarbeid mellom bibliotek og barnehager om et formidlingsprosjekt. Et delprosjekt i dette er «Tøyveskebiblioteket Les Høyt!». Status: Utsatt pga koronasituasjonen, både tøyveskebiblioteket og de regionale samlingene.

 

 • 2021: Prosjekt/tiltak knyttet til Sommerles-segmentet (1.-7. klasse).

Dette er så langt vi har lagt konkrete planer, men det er naturlig ungdomsskole- og VGS-segmentet følger på.

I nettverket, og i fylkesbibliotekets arbeide for øvrig, er det en bredere aldersvinkel på målgruppa barn og unge i biblioteket generelt til enhver tid. En rettesnor kan være å sørge for at de ulike aldersgruppenes behov og tilbud knyttet til ulike bibliotektjenester og litteraturformidling blir dekket opp i forhold til:

 

 • Språkutvikling
 • Lesekompetanse
 • Leseglede
 • Formidling av skjønnlitteratur / sakprosa / tegneserier / andre (nye) medier
 • Arrangementer
 • Spilltilbud
 • Makerspace
 • Biblioteklokaler
 • Andre medier: film, musikk og generell ungdomskultur
 • Generelt fokus på bibliotekets rolle i barn og unges liv ute i fylket

Aktuelt

Tøyveskebiblioteket Les Høyt!

Tøyveskebiblioteket Les Høyt!

Tøyveskebiblioteket Les Høyt! er et barnehagebibliotek- og høytlesingsprosjektt utviklet av Nordland fylkesbibliotek til bruk av alle folkebibliotekene i fylket. På denne siden kan du se hva tøyveskebiblioteket inneholder  og bestille til ditt bibliotek.

Bli med i nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid

Bli med i nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid

Fylkesbiblioteket ønsker å danne et samarbeidsnettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og representanter fra ditt bibliotek er herved invitert med.

Innspill og påmelding: 

Har du spørsmål, innspill og/eller vil melde deg inn i nettverket er det bare å ta kontakt med Veronica Mørch ved fylkesbiblioteket.  

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

Lenker

Translate »