Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland

Fylkesbiblioteket har dannet et nettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og representanter fra ditt bibliotek er herved invitert med. Hovedmålgruppa er de som jobber i folkebibliotekene, men skolebibliotekarer og andre som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge er også velkomne.

Formål med nettverket:

 • Samle de med ansvar for dette arbeidsområdet i et nettverk, og med det sørge for at det finnes ansvarlige med kompetanse som bidrar til tiltak og kompetanseheving på dette viktige feltet i hele Nordland.
 • Bidra til kompetanseheving, videreutvikling og faglig påfyll for de som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket.
 • Overføre og bruke den kunnskapen som finnes i fylket.
 • Ha et forum og en arena å henvende seg til og vite hvem hverandre er for å kommunisere, dele erfaringer og spørsmål, etablere og utvikle samarbeid.

Nettverket kan samarbeide om prosjekter og tiltak, både i regi av fylkesbiblioteket og på sikt kan nettverket jobbe frem prosjekter og tiltak sammen. Nettverket holder kontakt på e-post og i egen gruppe på Facebook om ulike temaer og tilbud knyttet til litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket. Nettverket kan være nyttig for skolebibliotekarer fra både grunnskole og VGS å delta i også.

 • Faglig innhold: primært ulike bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge.
 • Kommunikasjon: e-postliste, gruppe på facebook, webinarer, digitale møter, fysiske samlinger (for eksempel: regionale samlinger, fagdag i forbindelse med IBBY i Bodø,  møte i forbindelse med Bibliotekmøtet i Nordland)

Fylkesbiblioteket har en plan om å jobbe aldersbasert, og med det sørge for en helhetlig tenking og et helhetlig bibliotekløp for barn og unge. I nettverket, og i fylkesbibliotekets arbeide for øvrig, er det en bredere aldersvinkel på målgruppa barn og unge i biblioteket generelt til enhver tid. En rettesnor kan være å sørge for at de ulike aldersgruppenes behov og tilbud knyttet til ulike bibliotektjenester og litteraturformidling blir dekket opp i forhold til:

 • Språkutvikling
 • Lesekompetanse
 • Leseglede
 • Formidling av skjønnlitteratur / sakprosa / tegneserier / andre (nye) medier
 • Arrangementer
 • Spilltilbud
 • Makerspace
 • Biblioteklokaler
 • Andre medier: film, musikk og generell ungdomskultur
 • Generelt fokus på bibliotekets rolle i barn og unges liv ute i fylket

 

Satsinger: 

 •  Barnehagebibliotek – samarbeid bibliotek og barnehage. 

  Fylkesbiblioteket har arrangert kurs/kompetanseheving med fokus  på formidling til aldersgruppa 3-6 for å bidra til konkrete samarbeid mellom bibliotek og barnehager om ulike formidlingsprosjekt. Et delprosjekt i dette er «Tøyveskebiblioteket Les Høyt!» Tøyveskebiblioteket Les Høyt! er i full drift, og 19 bibliotek tilbyr nå dette til barnehager i kommunen. Se mer informasjon om satsingen og se hvordan du kan etablere  tøyveskebibliotek og samarbeid med barnehager på våre ressurssider om barnehagebibliotek.

 

 •  Sommerles. 

  Fylkesbiblioteket står for administrering av lesekampanjen i fylket, og arrangerer webinarer, erfaringsdeling og faglig påfyll i forbindelse med Sommerles.

 

 •   Bokstart i Nordland.

  Finne ut om dette lar seg overføre for hele fylket, og koordinere dette. Mål: Koble sammen de aller minste, foreldre, helsestasjoner og bibliotek. Oppdatering juni 2022: I forbindelse med det nasjonale  Fif-prosjektet utarbeides veiledninger for Bokstart som lanseres mot slutten av 2022. Fylkesbiblioteket har kjøpt inn bøker til utdeling, og vil utarbeide mer materiell når modulen i Fif-prosjektet For de minste er klart.

Kommer:

 • Litteraturarrangementer for barn- og unge i bibliotek i Nordland våren 2023. Fylkesbiblioteket vil søke midler fra Kulturrådet i september 2022, og samarbeide med bibliotek i Nordland om en rekke arrangementer for ulike målgrupper. Bibliotekene er lokale arrangører. Målgruppe: Ungdomsskole/VGS-segmentet og bibliotek med etablerte barnehagesamarbeid om Tøyveskebiblioteket Les høyt!  eller barnehagebibliotek.

 

Forslag til videreutvikling av nettverket:

 • Forslag: Danne et styre i nettverket, ala Samba i Akershus, som planlegger faglig innhold til samlinger/webinarer?
 • Forslag: Planlegge større konferanse/kompetansehevende tiltak med tema litteraturformidling til barn og unge- søke midler – fylket, få med hele Nord-Norge, nasjonalt?
 • Forslag: Lage en felles strategi for fylket på området?

 

Innspill og påmelding: 

Har du spørsmål, innspill og/eller vil melde deg inn i nettverket er det bare å ta kontakt med Veronica Mørch ved fylkesbiblioteket.  

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

Lenker

Aktuelt

TikTok i biblioteket

Mange bibliotek har i det siste fått opp øynene for TikTok som markedsføringskanal for barn og ungdom, og spesielt fenomenet #Booktok har gått som en farsott verden rundt. Hvordan kan bibliotek sette i gang med en egen TikTok-konto, og hva skal den inneholde? Les mer for å få gode tips

Språkopplæringsinitiativ fra Sametinget

I prosjektet ‘Les for meg’ har Sametinget utarbeidet bokpakker som deles ut til småbarnsfamilier fra bibliotek etter invitasjon fra helsestasjonene.

Nye klassesett: Bøker fra «Boksøk for ungdom»

Boksøk for ungdom er et ferdig opplegg for skoler og bibliotek fra Leser søker bok. Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek har kjøpt inn klassesett av alle bøkene i Boksøk for ungdom, og de vil være helt klare for bestilling og utlån på nyåret. Det er gjort et pilotprosjekt på Deichman Tøyen basert på Boksøk på ungdom som kan gi inspirasjon til et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og ungdomsskole/VGS, les mer her.

Bli kjent med barneavdelingene i fylket

Fylkesbiblioteket inviterer våren 2021 til en rekke Teams-møter hvor bibliotekene som er med i nettverket for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland presenterer sin barne- og ungdomsavdeling og tilbudet biblioteket har til barn og unge. 

Tøyveskebiblioteket Les Høyt!

Tøyveskebiblioteket Les Høyt! er et barnehagebibliotek- og høytlesingsprosjektt utviklet av Nordland fylkesbibliotek til bruk av alle folkebibliotekene i fylket. På denne siden kan du se hva tøyveskebiblioteket inneholder  og bestille til ditt bibliotek.

Digitalt faglig påfyll: Samtidslitteratur i barnehagen

Fylkesbiblioteket i Nordland har invitert Norsk barnebokinstitutt til å bidra med faglig innhold i satsingen på barnehagebibliotek, og det er veldig gledelig å kunne invitere alle bibliotek- og barnehageansatte i Nordland til digitalt faglig påfyll via Teams den 28. januar klokken 09.30-10.30.

Bli med i nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid

Fylkesbiblioteket ønsker å danne et samarbeidsnettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og representanter fra ditt bibliotek er herved invitert med.

Translate »