• FacebookNordlandFylkesbibliotek

informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser

Bloggen Samisk bibliotektjeneste i Troms – Sámi girjerádjubálvalus er en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotekene å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og samisk litteratur, musikk og film. Seks-sju ganger i måneden sendes det ut nyhetsbrev  basert på utgivelsene fra bloggen. Ved å gå inn på bloggen kan man abonnere på nyhetsbrevene.

Informasjon om utgivelsene blir også publisert på denne facebooksiden som drives av Samenas bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek i fellesskap. Her formidles også andre nyhetssaker relatert til samisk litteratur.

https://www.facebook.com/Samiskbibliotek/

Translate »