I forbindelse med utarbeidelsen av Nordland fylkesbibliotek sin handlingsplan, ønsket vi å kartlegge situasjonen for den samiske litteraturen og formidling i bibliotekene. Kartleggingen er også en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget. Vi tok utgangspunkt i den samiske kartleggingen som ble gjennomført i 2015, og rapportene har også fellestrekk. For å gjennomføre tiltaket ble det laget en spørreundersøkelse som ble sendt ut til folkebibliotekene i fylket. Nå er rapporten klar, og du finner denne her; samisk formidling, rapport 2020

Translate »