Vi ønsker å synliggjøre de samiske språk i bibliotekene og vil med dette bidra til språklig likestilling, og bevisstgjøring om samisk tilstedeværelse.

Fylkesbiblioteket har i høst jobbet sammen med flere samiske samarbeidspartnere og fått utarbeidet en oversettelse av et sett med bibliotekskilter til de tre mest brukte samiske språkene, sørsamisk, lulesamisk eller nordsamisk.

i denne forbindelse Inviterer vi bibliotekene med på et felles prosjekt med å oppgradere skiltingen i biblioteket med nye skilter som er oversatt til det samiske språket som hører hjemme i deres nærområde

Skiltene består av de vanligste bibliotektermene som mange av oss har på skilt og hyller i bibliotekene i dag, (Skjønnlitteratur, Faglitteratur, Tidsskrifter, Lydbøker, osv.) I tillegg har vi laget forslag til skilt med åpningstider, som kan henges på dør eller skranke e.l.

De av dere som har hyllemerking fra før kan ta kontakt for å drøfte muligheten for å få laget en samisk hyllemerking som passer med eksisterende skilt.

Translate »