Samisk skilting i bibliotek

Fylkesbiblioteket har jobbet sammen med flere samiske samarbeidspartnere og fått utarbeidet en oversettelse av et sett med bibliotekskilter til alle de samiske språkene som finnes i Nordland; umesamisk, sørsamisk, lulesamisk, pitesamisk og nordsamisk.

I forbindelse norsk og internasjonal samisk språkuke https://giellavahkku.org/ , inviterte vi bibliotekene med på et felles prosjekt med å oppgradere skiltingen i biblioteket med nye skilter som er oversatt til det samiske språket som hører hjemme i deres nærområde. Vi ønsker å synliggjøre de samiske språk i bibliotekene og vil med dette bidra til språklig likestilling, og bevisstgjøring om samisk tilstedeværelse.

Skiltene består av de vanligste bibliotektermene som mange av oss har på skilt og hyller i bibliotekene i dag, (Skjønnlitteratur, Faglitteratur, Tidsskrifter, Lydbøker, osv.) I tillegg har vi laget forslag til skilt med åpningstider, som kan henges på dør eller skranke e.l. De av dere som har hyllemerking fra før kan ta kontakt for å drøfte muligheten for å få laget en samisk hyllemerking som passer med eksisterende skilt. Det fins tilskuddsordninger som kan finansiere dette: https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/tilskudd/sprak/tilskudd-til-samiske-sprakprosjekter/

Translate »