Samisk skilting i bibliotek

Fylkesbiblioteket har jobbet sammen med flere samiske samarbeidspartnere og fått utarbeidet en oversettelse av et sett med bibliotekskilter til alle de samiske språkene som finnes i Nordland; umesamisk, sørsamisk, lulesamisk, pitesamisk og nordsamisk.

På denne siden finner du ordlister der de vanligste termene til skilt i bibliotek og -hyller er oversatt. Det kan være skjønnlitteratur, faglitteratur, tidsskrifter og så videre. Du finner også forslag til skilt med åpningstider, som kan henges på dør eller skranke.

Har du hyllemerking fra før av, kan du ta kontakt for å drøfte muligheten for å få laget en samisk hyllemerking som passer med eksisterende skilt.

Det finnes også tilskuddsordninger som kan finansiere dette. Les mer på Sametingets nettsider.

Ordlistene for samisk skilting i biblioteket kom til da vi i forbindelse med Samisk språkuke inviterte bibliotekene med på et felles prosjekt. Det gikk ut på å oppgradere skiltingen i biblioteket med skilter som er oversatt til det samiske språket som hører hjemme i deres nærområde.

Translate »