I samisk språkuke arrangerte Nordland fylkesbibliotek en rekke nettforedrag som var åpne for alle. Her finner du program og lenke til foredragene i opptak. Opptakene er tilgjengelig i en uke.

Umasse bidumsámegiela birra – alt mulig om det pitesamiske språket
Foredrag ved Peter Steggo, mandag 23. oktober kl. 12.00–12.45

Hvordan ser det pitesamiske språket ut? Hvordan skiller det seg fra de andre samiske språkene?

Følg med på en reise gjennom det pitesamiske språkets historie og lær deg mer om språkets situasjon og hvordan man arbeider med å styrke språket i dag.

I anledning samisk språkuke holder Peter Steggo et webinar om pitesamisk språk. Peter Steggo jobber som språkkonsulent ved det svenske Sametinget.

Etter foredraget vil det være mulig for publikum å stille spørsmål.

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som gjøres tilgjengelig i en uke.

Opptak av webinaret finner du her (Teams).

Å forandre samfunnet gjennom fortellinger
Foredrag ved Elfrida Bergman, tirsdag 24. oktober kl. 12.00–12.45

I anledning samisk språkuke holder kulturanalytiker Elfrida Bergman webinar om prosjektet Queering Sápmi, som hun var prosjektleder for sammen med fotograf Sara Lindquist.

Queering Sápmi er et fotoprosjekt, vandreutstilling og bok som forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet i det samiske samfunnet.

Et av målene med prosjektet var å skape forutsetninger for å kunne prate om det skeive i Sápmi, og hvor viktig det er at de som ikke selv er skeive, tydelig uttrykker sin støtte for å øke skeive personers livsutkomme og trygghet.

Elfrida forteller om mostanden de møtte i begynnelsen av prosjektet, om å bære sin koloniale ryggsekk, og hvor viktig det er å forstå at Sápmi er heterogent for å ikke gjenskape de normer som prosjektet ønsket å utfordre.

Da boka Queering Sápmi skulle oversettes, måtte det skapes nye begreper. Dermed bidro de også til å skape et samisk skeivt språk.

Opptak av webinaret finner du her.

Foredrag: Hvorfor kan joik være bra for helsa?

Nordland fylkesbibliotek strømmer et foredrag som holdes på Stormen bibliotek denne ettermiddagen.

Soile Hämäläinen disputerte i august 2023 for sitt helsevitenskapelige doktorgradsarbeid om joik og helse.

I dette populærvitenskapelige foredraget vil hun fortelle hvorfor hun mener at tradisjonell joik kan knyttes til praktisk helsekunnskap og grunnleggende elementer som er nødvendige for helse og velbefinnende.

Joik er samenes tradisjon, men helsekunnskapen i den er universell.

Foredraget er åpent og gratis for alle. Velkommen!

Arrangert av Stormen samiske senter og Sametingets bibliotek.

Se foredraget direkte eller i opptak her (Youtube).

Fearánat Sámis/På eventyr i Sápmi – samiske fortellertradisjoner
Foredrag ved Ann-Mari Thomassen, fredag 27. oktober kl. 12.00–12.45.

Ann-Mari Thomassen er leder for Várdobáiki samiske språksenter.

I anledning samisk språkuke forteller hun om prosessen frem til endelig barnehagebok «Fearánat Sámis/På eventyr i Sápmi», et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki og kildinsamiske ressurspersoner. Temaene i boka har basis i samiske fortellertradisjoner.

Etter foredraget blir det mulighet for publikum å stille spørsmål.

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som gjøres tilgjengelig i en uke.

Opptak av foredraget kan du se her.

Translate »