• FacebookNordlandFylkesbibliotek

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utlyser tilskudd til digital kompetanseheving «for utsatte innbyggere

under koronapandemien» . Dette må skje i samråd med kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner som ønsker å iverksette tiltak for å gi opplæring og veiledning rettet mot innbyggere som har behov for økt digital kompetanse for å kunne benytte digitale verktøy og tjenester. Det kan søkes om et engangstilskudd til gjennomføring av veilednings- og opplæringsopplegg på maksimalt 250 000 kroner per søke

 

Utlysningen gjelder oppstart av tilbud som i dag ikke finnes, så det kan ikke søkes på utvikling av eksisterende tilbud.

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-digital-kompetanseheving-for-utsatte-innbyggere-under-koronapandemien–hosten-2020/soknad-om-tilskudd-til-digital-kompetanseheving-for-utsatte-innbyggere-under-koronapandemien-/id2741912/

 

Søknadsfrist: 23.oktober

Translate »