SPILL I DITT BIBLIOTEK

Ulike typer spill og gaming er en stor del av barn og unges (medie)hverdag, og det er naturlig at dette gjenspeiles i bibliotekene. Spill i bibliotekene er også en del av Spillerom, regjeringen sin dataspillstrategi for 2020–2022.

 

Sølvi fra fylkesbiblioteket tester spilltibudet på Gentofte bibliotek i Danmark

Sølvi fra fylkesbiblioteket tester spilltibudet på Gentofte bibliotek i Danmark

Hvorfor spill i bibliotek?

En investering i utstyr og kunnskap om spill kan gjøre biblioteket mer attraktivt for brukergrupper som vanligvis ikke kommer på biblioteket. Bibliotekene kan være en møteplass for både unge og voksne som kan samles om en felles spillinteresse, og både digitale og analoge spill hører hjemme her. Spill har også ofte bakgrunn i litteratur, historie og annen type kultur hvor biblioteket kan bidra med bakgrunnsinformasjon, og ellers tilrettelegge og supplere tilbudet med det som finnes i biblioteket. Mange spill er i seg selv også god og avansert historiefortelling som gir opplevelser til spilleren, og som åpner både for fordypning og underholdning.

Fjernlån Narvik

For bestilling av spill

Digitale spill

Nødvendig utstyr

For å ha et digitalt spilltilbud i biblioteket trenger man en spillkonsoll med skjerm og trådløse kontrollere med ladere, og/eller PC med utstyr til spill.Ta gjerne kontakt med oss på fylkesbiblioteket, vi kan hjelpe deg i gang med innkjøp av konsoller og det som trengs .

Fjernlån av spillutstyr

Vi arrangerte en kursdag om spill i bibliotekene i 2016, og i forbindelse med denne kjøpte vi inn litt utstyr. Vi har derfor noen få konsoller til utlån hvis ditt bibliotek har lyst til å teste dette ut, ta kontakt med Håvard på fjernlånet i Narvik for å få vite mer om dette. Lånetid er to måneder. Se bilder av utstyret under.

Til utlån:

1x Xbox One med kontroller og Kinetic Sensor

1x  PS4 med diverse spill og VR-utstyr

1x  Nintendo Classic Mini (retro NES)

 

Innkjøp av spill til biblioteket

Biblioteksentralen selger spill som er klarert for bruk i biblioteket, og for utlån. De har i skrivende stund et utvalg av spill til Playstation 4, Nintendo Switch og XBox One: https://www.bibsent.no/boker-medier/dataspill

Innkjøpsordning for spill til bibliotekene

Norsk filminstitutt administrerer innkjøpsordningen for spill. Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne.

For å delta i spillordningen må biblioteket først registreres som bruker. Send en e-post til bibliotek@nfi.no fra bibliotekets e-postadresse. E-posten må merkes med «Spillordningen» og inneholde ditt navn, bibliotekets navn, adresse og telefonnummer. Spillene er til bruk på konsoll, PC og nettbrett, til utlån og/eller til bruk i biblioteket.

 

Bla for å se konsollene som er til utlån:

Analoge spill

Fjernlån

Fylkesbiblioteket har fjernlån av flere analoge spill som kan lånes fra fylkesbiblioteket sin avdeling i Narvik:

Dablo er et samisk brettspill. Det inneholder 3D-printede brikker, spillbrett og regler. Fylkesbiblioteket har flere Dablo-spill tilgjengelig for fjernlån, ta kontakt med fjernlånet i Narvik.  Les om spillet og reglene her.

New Amigos. Vi har kjøpt inn flere eksemplar av dette språkspillet  på arabisk/norsk, spansk/norsk, sør-samisk/norsk og nord-samisk/norsk. Dette er spill som egner seg godt som aktivitet på språkkafe, men kan også spilles som et vanlig brettspill. Hvert spill er ment for opptil 4 deltagere.  Skal det brukes på språkkafe låner en så mange brettspill en tror en trenger, grensen er ikke nådd før alle brettspill er utlånt.

FuelBox – den gode samtalen på boks. FuelBox er et verktøy som man kan bruke for å gå i gang en samtale, idemyldring eller annen dialog i privatlivet, i arbeidslivet eller på skolen. Vi har disse til utlån:

Privat

Nye medborgere x 5 ex.
• Familie x 2 ex.
• Venner x 2 ex.
• Par x 2 ex.
• Eldre x 2 ex.
• Barn x 2 ex.

 

Profesjonell
• Leder x 1 ex.
• Team x 1 ex.
• Risiko og samhandling x 1 ex.
• Innovasjon x 1 ex

Av andre brettspill er det kjøpt inn et eksemplar hver av Ticket to ride. Europe, Catan, Dominion, Alias og Kampen om Norge.

Vi oppfordrer også til samarbeid med lokale spillforeninger innen brettspill, rollespill, sjakk, bridge og lignende om både arrangementer og øvrige spilltilbud i ditt bibliotek. Vi har sett gode eksempler på slike samarbeid i Nordland, som på Vefsn bibliotek, der de jevnlig har arrangementer i samarbeid med en lokal spillforening. Innnkjøp av analoge spill kan gjøres i bokhandlene og i spesialbutikker, som Outland.

Se også:

Faglige nettverk og organisasjoner for spill i bibliotekene

Bibliogames er en frivillig organisasjon med spillformidlere, som leverer spillarrangement i hele landet. Målet deres er å sikre at alle spillere kan få et tilbud i sitt nærmiljø som lar dem være sosiale, lærende og skapende. De kan arrangere kurs for bibliotekansatte og spillarrangementer i biblioteket. Nettside: https://www.bibliogames.no/

Gamebrarians Norge er facebookgruppe for spillbibliotekarer og de som jobber med spill i bibliotekene: https://www.facebook.com/groups/gamebrariansN/

NBF Spillutvikling er et nyetablert frivillig utvalg som ønsker å fremme spill (fysiske og digitale) i norske bibliotek, og løfte bibliotekarers kompetanse om dette utlånsmediet som er i stadig utvikling. De kan nås på facebook, eller på gruppen «Spill og spillformidling» på bibliotekutvikling.no. De kommer til å dele aktuelle nyheter som angår bibliotekarer, utfordringer og hvordan de kan løses og mye mer.

Sjakk & Samfunn er et nytt initiativ fra Norges Sjakkforbund, og de ønsker at alle i samfunnet skal få muligheten til en bedre hverdag gjennom sjakkspilling. De vil fungere som et bindeledd mellom lokale aktører (sjakklubber og frivillige) og biblioteker, samt tilby sjakkmateriell, kurs og rådgivning. Tilbudet er gratis. De starter opp med et tilbud til alle biblioteker i landet, interesserte bibliotek kan  melde seg på prosjektet her: http://www.sjakkogsamfunn.no/?page_id=116

Draugen ble kåret til Årets spill 2019, og er et av mange spill som er gratis tilgjengelig for alle bibliotek gjennom innkjøpsordningen for spill.

Translate »