SPILL I DITT BIBLIOTEK

«Det at offentlige arenaer satser på spill, sender viktige signaler til de unge om at du som spiller er viktig, og kulturen din teller for oss. Offentlige arenaer har også en styrke når det gjelder å formidle sosial gaming i kombinasjon med kunnskap og konstruktive holdninger.»  

Sitatet er hentet fra Bibliogames sine nettsider. Ulike typer spill og gaming er en stor del av barn og unges hverdag, og det er naturlig og viktig at dette gjenspeiles i bibliotekene. 

Sølvi fra fylkesbiblioteket tester spilltibudet på Gentofte bibliotek i Danmark

Sølvi fra fylkesbiblioteket tester spilltilbudet på Gentofte bibliotek i Danmark

 

Hvorfor satse på spill i biblioteket?

 • En investering i utstyr og kunnskap om spill kan gjøre biblioteket mer attraktivt for brukergrupper som vanligvis ikke kommer på biblioteket.
 • Bibliotekene kan være en møteplass for både unge og voksne som kan samles om en felles spillinteresse, og både digitale og analoge spill hører hjemme her.
 • Spill har ofte bakgrunn i litteratur, historie og annen type kultur hvor biblioteket kan bidra med bakgrunnsinformasjon, og ellers tilrettelegge og supplere tilbudet med det som finnes i biblioteket.
 • Mange spill er i seg selv god og avansert historiefortelling som gir opplevelser til spilleren, og som åpner både for fordypning og underholdning.

Fjernlån Narvik

For bestilling av spill

Aktuelt fra fyb: 

Bibliobattles 2023

  Fra 6.-12. november arrangeres årets Bibliobattles, og disse bibliotekene  fra Nordland er med: Herøy Beiarn Bø Grane Saltdal Dønna Hemnes Meieriet  Vefsn Rana  Leirfjord Narvik Brønnøy Steigen.  Bibliobattles er en nasjonal, lavterskel online byggekonkurranse...

Bibliobattles 2022

Bibliobattles er en nasjonal, lavterskel online byggekonkurranse i Minecraft der spillere i alle aldre (men stort sett barn og unge) inviteres til å representere sitt bibliotek i en vennlig konkurranse om å finne biblioteket med de flinkeste spillerne. Bibliobattles...

Lån spillkonsoller fra fylkesbiblioteket!

Visste du at fylkesbiblioteket låner ut PS4 og Xbox One? Mange bibliotekansatte i fylket har i høst deltatt på kurs i spillformidling i regi av fylkesbiblioteket i samarbeid med NFI og fått inspirasjon til å starte eller videreutvikle et spilltilbud. Bibliotekene i...

Digitale spill

Nødvendig utstyr: For å ha et digitalt spilltilbud i biblioteket trenger man en spillkonsoll med skjerm og trådløse kontrollere med ladere, og/eller PC med utstyr til spill. Ta gjerne kontakt med oss på fylkesbiblioteket, vi kan hjelpe deg i gang med innkjøp av konsoller og det som trengs.

Fylkesbiblioteket låner ut følgende konsoller til bibliotekene i fylket:

1x Xbox One med kontroller og Kinetic Sensor

1x  PS4 med diverse spill og VR-utstyr

1x  Nintendo Classic Mini (retro NES)

Se bilder av utstyret under.

Innkjøp av spill til biblioteket: Biblioteksentralen selger spill som er klarert for bruk i biblioteket, og for utlån. De har i skrivende stund et utvalg av spill til Playstation 4, Nintendo Switch og XBox One: https://www.bibsent.no/boker-medier/dataspill

Innkjøpsordning for spill til bibliotekene: Norsk filminstitutt administrerer innkjøpsordningen for spill. Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne. For å delta i spillordningen må biblioteket først registreres som bruker. Send en e-post til bibliotek@nfi.no fra bibliotekets e-postadresse. E-posten må merkes med «Spillordningen» og inneholde ditt navn, bibliotekets navn, adresse og telefonnummer. Spillene er til bruk på konsoll, PC og nettbrett, til utlån og/eller til bruk i bibliotekets lokaler.

Analoge spill

Nødvendig utstyr: Bord, stoler og et utvalg brettspill og andre analoge spill. Spør gjerne barn og unge (og voksne) hva de ønsker seg! Innkjøp kan gjøres i bokhandlene og i spesialbutikker, som Outland,

Fylkesbiblioteket låner ut følgende spill til bibliotekene i fylket:  

Dablo,  et samisk brettspill. Det inneholder 3D-printede brikker, spillbrett og regler. Fylkesbiblioteket har flere Dablo-spill tilgjengelig for fjernlån, ta kontakt med fjernlånet i Narvik.  Les om spillet og reglene her.

New Amigos. Vi har flere eksemplar av dette språkspillet på engelsk/norsk, ukrainsk/norsk, arabisk/norsk, spansk/norsk, sør-samisk/norsk og nord-samisk/norsk. Dette er spill som egner seg godt som aktivitet på språkkafe, men kan også spilles som et vanlig brettspill. Hvert spill er ment for opptil 4 deltagere.

FuelBox – den gode samtalen på boks. FuelBox er et verktøy som man kan bruke for å gå i gang en samtale, idemyldring eller annen dialog i privatlivet, i arbeidslivet eller på skolen. Vi har disse til utlån:

 • Familie x 2.
 • Venner x 2.
 • Eldre x 2.
 • Barn x 2.
 • Nye medborgere x 2.
 • Par x 1
 • Leder x 1.
 • Team x 1.
 • Risiko og samhandling x 1.
 • Innovasjon x 1.

Ticket to ride. Europe, Catan, Dominion, Alias og Kampen om Norge.

Samarbeid: Vi oppfordrer til samarbeid med lokale spillforeninger innen brettspill, rollespill, sjakk, bridge og lignende om både arrangementer og øvrige spilltilbud i ditt bibliotek. Vi har sett gode eksempler på slike samarbeid i Nordland, for eksempel har Vefsn  jevnlige arrangementer i samarbeid med en lokal spillforening.

Se også:

 • Dataspillstrategien til regjeringen for å bli oppdatert på hva som er viktig innenfor dataspill og dens rolle i dagens samfunn.
 • Medietilsynet sin undersøkelse «Barn og medier 2018» , som viser blant annet at 96% av guttene og 63% av jentene spiller spill. Her er også andre interessante funn knyttet til tidsbruk og medieopplevelser.
 • Snakkomspill.no er navnet på nettsiden til informasjonskampanjen Snakk om Spill. Her ligger fakta om spill, problemstillinger man kan tenke over i forhold til spilling, og den oppfordrer foreldre, barn og unge og skoler til å snakke om spill.
 • Veileder for digitale møteplasser for data spill og datakultur. Veilederen skal være til hjelp for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som ønsker å legge til rette for attraktive og inkluderende møteplasser, for
  eksempel på samfunnshuset, fritidsklubben eller biblioteket.
 • Opptak av spillseminar: Spillformidling NÅ! – Praktisk seminar for bibliotekansatte. Arrangert av Nasjonalbiblioteket, Norsk filminstitutt, Bibliogames og Norsk bibliotekforenings utvalg for spill inviterte til digitalt seminar om spillkultur og formidlingspraksis.
 • Opptak av spillseminar: Dataspillkonferansen 2020. Arrangert av Medietilsynet. Temaer: Hvordan påvirker kommersielt innhold i dataspill barn og unge, hvordan kan spill brukes i skolen og hva innebærer det egentlig å drive med e-sport?
 • Har du mange lånere som er glade i dataspill? Da er heftet til høyre for deg! Her får du en kort introduksjon til kjente spill, og du ser hvordan appellfaktorene i Lesersørvis også gjelder for dataspill.

Faglige nettverk og organisasjoner for spill i bibliotekene

Bibliogames er en frivillig organisasjon med spillformidlere, som leverer spillarrangement i hele landet. Målet deres er å sikre at alle spillere kan få et tilbud i sitt nærmiljø som lar dem være sosiale, lærende og skapende. De kan arrangere kurs for bibliotekansatte og spillarrangementer i biblioteket. Nettside: https://www.bibliogames.no/

Gamebrarians Norge er facebookgruppe for spillbibliotekarer og de som jobber med spill i bibliotekene: https://www.facebook.com/groups/gamebrariansN/

NBF Spillutvikling er et nyetablert frivillig utvalg som ønsker å fremme spill (fysiske og digitale) i norske bibliotek, og løfte bibliotekarers kompetanse om dette utlånsmediet som er i stadig utvikling. De kan nås på facebook, eller på gruppen «Spill og spillformidling» på bibliotekutvikling.no. De kommer til å dele aktuelle nyheter som angår bibliotekarer, utfordringer og hvordan de kan løses og mye mer.

Sjakk & Samfunn er et nytt initiativ fra Norges Sjakkforbund, og de ønsker at alle i samfunnet skal få muligheten til en bedre hverdag gjennom sjakkspilling. De vil fungere som et bindeledd mellom lokale aktører (sjakklubber og frivillige) og biblioteker, samt tilby sjakkmateriell, kurs og rådgivning. Tilbudet er gratis. De starter opp med et tilbud til alle biblioteker i landet, interesserte bibliotek kan  melde seg på prosjektet her: http://www.sjakkogsamfunn.no/?page_id=116

Draugen ble kåret til Årets spill 2019, og er et av mange spill som er gratis tilgjengelig for alle bibliotek gjennom innkjøpsordningen for spill.

Translate »