• FacebookNordlandFylkesbibliotek

Nordland fylkesbibliotek stenger fjernlånsfunksjonen fra Rana (2180000) ved årsskiftet 2020-21 på grunn av økonomiske nedtrekk.

Fylkesbiblioteket i Rana vil fortsatt ta imot retur en stund utover i 2021, men ordinært fjernlån fra denne avdelingen vil ikke lenger være et alternativ i biblioteksøk. Samlingen som står i Rana vil overtas av Rana bibliotek, og være tilgjengelig for fjernlån ut fra Rana biblioteks fjernlånspolitikk.

Det har vært mulig å returnere utlån fra Depotbiblioteket og Nordland fylkesbibliotek i Rana i samme forsendelse, siden vi har hatt en lokal hente-bringe-ordning i samarbeid med Depotbiblioteket. Denne ordningen opphører som et naturlig følge av stengingen av fjernlånet. Imidlertid er det mulig at Rana bibliotek vil inngå en egen avtale med Depotbiblioteket, dersom de finner det formålstjenlig.

Imidlertid er det viktig å presisere at fylkesbibliotekets fjernlånsfunksjon fra Narvik (2180001)
opprettholdes. Fjernlånet i Narvik låner ut følgende:

  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Klassesett
  • Nordnorsk skjønnlitteratur
  • Lokallitteratur fra nordre Nordland

Det er altså fortsatt mulig å bestille ordinært fjernlån fra fylkesbiblioteket innen disse kategoriene.

Translate »