Tips: Uke 37 er Folkehelseuka

 Snart er det sommer – og plutselig er det høst og Folkehelseuka i Nordland! 

Folkehelseuka 2022 går av stabelen 12. – 18. september. 

Folkehelseuka er ei ekstra markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i Nordland – og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. I mange kommuner blir Folkehelseuka markert med et mylder av aktiviteter og tilbud og har allerede blitt en årlig tradisjon. Skoler, frivillige lag og foreninger, barnehager, bibliotek, tannklinikker m.fl. deltar i markering. 

Vi håper dere setter av datoene og bidrar til å markere denne uken – en eller flere dager.   

Eksempler på aktiviteter kan være: 

 • Nytt tilbud i biblioteket? Lanser det i Folkehelseuka! 
 • Invitere grupper på besøk 
 • «Ord for dagen» 
 • Foredrag – interne/eksterne foredragsholdere 
 • Forfatterbesøk / Bokbad 
 • Diplomfest for deltakelse i lesekonkurranse 
 • Lesestunder i og utenfor lokalene 
 • Arrangementer jfr. LitteraTUR (se nedenfor)  
 • Markering i lokalene med materiell, bevertning mm 
 • Quiz og andre konkurranser 
 • Fremheving av bøker og informasjonsmateriell om folkehelsetema 

 

Logoer i ulike varianter, mal til program/plakat og annet materiell ligger på nettsiden https://folkehelseuka.no  

Alt materiell kan lastes ned og en del av det finnes også som trykksak. Bestilling: folkehelse@nfk.no   

Folkehelsekoordinatorene i kommunene har det lokale koordineringsansvaret for Folkehelseuka, så det er fint om han/hun får beskjed om planlagt aktivitet. Koordinatoren kan sikkert også hjelpe til med ideer og kontakter. Kontaktinfo finner dere også på nettsiden. 

Del gjerne innlegg og bilder på Facebook før, under og etter Folkehelseuka! https://www.facebook.com/folkehelseukainordland   

I år er det frivillighetens år. Det er også Skjevt kulturår. Begge har relevans for folkehelse – og for bibliotek. 

 

Forslag til aktivitet: LitteraTUR i Folkehelseuka  

I forbindelse med Bokåret 2019 arrangerte mange av bibliotekene i Nordland en LitteraTUR i Folkehelseuka. Dette er en aktivitet det er fullt mulig å gjenta, og kanskje til og med gjøre til en fast tradisjon?  

Konseptet er enkelt; inviter kommunens innbyggere med ut på LitteraTUR med høytlesing. Lag et bål, skap god stemning, ta eventuelt med et lite pop-up bibliotek?  

Husk at dette er en gylden mulighet til å kakke seg på lag med noen, for eksempel din lokale folkehelsekoordinator, turlaget i kommunen og lignende.  

Det grafiske materiellet er fortsatt tilgjengelig for gjenbruk her : https://bibliotek.nfk.no/bokaret-2019/ , og så går det an å børste støv av #helenordlandleser, hashtaggen som ble opprettet i Bokåret for å dele leseopplevelser på sosiale medier. 

 

 

 

Translate »