Kort og godt går tøyveskebiblioteket Les Høyt! ut på at barnefamilier kan låne med seg en tøypose med høytlesingsbøker hjem fra barnehagen, og levere på samme sted. Tanken er at dette er en enkel måte å få bøker til hjemmet som egner seg til høytlesing, både for de som ikke har mange bøker hjemme fra før, og for de som har en hektisk hverdag. Tøyveskebiblioteket kan fungere som et startpunkt for kontakt mellom barnehage og bibliotek og danne grunnlag for videre samarbeid, eller være et nytt tilbud i et eksisterende samarbeid.

Tøyveskebiblioteket Les Høyt! er et barnehagebibliotek- og høytlesingsprosjekt utviklet av Nordland fylkesbibliotek til bruk av alle folkebibliotekene i fylket. På denne siden kan du se hva tøyveskebiblioteket inneholder, forslag til praktisk gjennomføring og bestille til ditt bibliotek. Tøyvesker og materiell er gratis å bestille for bibliotekene i Nordland.

En tøyveskepakke fra fylkesbiblioteket inneholder:

  • Ønsket antall tøyposer med trykk på forside og bakside
  • Ønsket antall merkelapper til posene
  • Utlånsplakat til utskrift (A3) 
  • Merking til bøker til utskrift
  • Forslag til informasjonsskriv til ansatte i barnehagen til utskrift 
  • Forslag til informasjonsskriv til foreldre til utskrift 

(Si fra hvis du har behov for utskrifter isteden for filer til utskrift, så ordner vi det) 

Det kan være fornuftig å starte i det små med en eller to avdelinger i en barnehage, for eksempel, så blir det ikke så overveldende og man får testet det litt ut.              

Bla for å se bilder av tøyveskebiblioteket, og se under for forslag til praktisk gjennomføring

Forslag til praktisk gjennomføring

Barnehagen får levert x antall  tøyposer med bøker fra biblioteket, utlånsplakater og infoskriv til ansatte og foreldre.  Posene er merket med nummerlapper fra 1-x, disse inneholder x antall bøker hver. Det kan være ulike varianter av bøker å velge mellom, så det er mulig å låne med seg en ny pose når man har levert den første posen. Innholdet skal være tilpasset avdelingen.

På baksiden av merkelappene kan man fylle inn titlene på bøkene i tøyvesken.  Bøkene kan  merket med Les Høyt!-logoen, slik at bøkene skal være lette å kjenne og finne igjen hjemme. Ark med slik merking følger med, printes ut og tapes på bøkene.

Utlån og innlevering registreres på de medfølgende plakatene (fil til utskrift, A3), og disse henges opp i forbindelse med tøyveskene.

Maks lånetid på en pose kan for eksempel være to uker, men dette kan  justeres  etter erfaring og behov.

Tøyveskebiblioteket kan henge på knagger eller lignende i garderobene, eller et annet egnet sted de foresatte er innom daglig.

Utleveringen av tøyveskebiblioteket i barnehagene er en god mulighet for bibliotekaren å bli kjent med både barn og ansatte. Vi anbefaler  en høytlesingsstund og/ eller formidling av et utvalg av bøkene for de ansatte/barnehagebarna.

Dette er et forslag til gjennomføring, det er selvfølgelig mulig å gjøre lokale variasjoner og tilpasninger.

Det kan være fornuftig å starte i det små med en eller to avdelinger i en barnehage, for eksempel, så blir det ikke så overveldende og man får testet det litt ut. Et forslag til samarbeidsavtale mellom bibliotek og barnehage finner du på våre ressurssider om barnehagebibliotek. 

Lykke til! : )

Ta kontakt med Veronica Mørch for bestilling og ved spørsmål

 75 65 07 88 veromo@nfk.no

«10 gode grunner til å lese høyt for barnet» har vi fått lov til å trykke på posene av selveste Bokbamsen i Øvre Eiker     

Bibliotekfilial i barnehagen: 

  • Flytte deler av bibliotekets samling til der hvor barna er 
  • Inngå forpliktende partnerskap med barnehagen
  • Formidling i barnehagen – til ansatte, barn og foreldre 
  • Utlån av bøker direkte fra barnehagen        

“En ting er helt sikkert; partnerskap mellom bibliotek og barnehage er grunnleggende viktig for unger, og så er det veldig veldig kjekt!”            

 

Trude Hoel, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger       

    

Translate »