Fylkesbiblioteket lyser ut midler til ulike tiltak:

Alle folkebibliotek kan søke, men vi oppfordrer spesielt regionbibliotekene til å søke på vegne av sin region.

OBS – det er kort frist, vi må ha søknaden senest i løpet av mandag 14. desember.
Translate »