Transparent Logo Litteraturstrategi
Stimuleringsmidler

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Den nordnorske litteraturstrategien er en del av kulturavtalen og søker å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge, og styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, blant annet gjennom aktivt arbeid med nettverksbygging og bransjetreff.


Strategien er utarbeidet av fylkesbibliotekene i samarbeid med litteraturfeltet og på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur, og det er fylkesbibliotekene som administrerer denne. Høsten 2021 ble avtalen fornyet for perioden 2022 – 2025. Her finnes bestemmelsen om at det skal settes av kr. 60 000,- pr. år som søkbare stimuleringsmidler til forfattere som bor i landsdelen. Beløpet skal gå til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser, men andre søknader skal også vurderes.


Størrelsen på tildelt beløp vil avhenge av antall søknader og deres innhold.

På denne bakgrunn lyses disse søkbare stimuleringsmidlene ut til forfattere bosatt i landsdelen og som er medlem av minst en forfatterorganisasjon.

Frist 14. mai. 2023

Lenke til søknadsskjema for 2024 publiseres på Finnmark fylkesbiblioteks nettsider.

 

 

 

Kontakt:

Marit Laland

Rådgiver

918 52 321

marlal@nfk.no

Vedlegg:

Translate »