Utlysning av stimuleringsmidler til forfattere bosatt i Nord-Norge

Fylkeskommunene i Nord-Norge lyser ut stimuleringsmidler til forfattere bosatt i Nord-Norge.