Velkommen til ny facebook gruppe!

Vi ser behovet for å lage ei ressursgruppe, der vi kan dele ressurser knyttet til samisk i biblioteket. Dette kan være relatert til språk, aktiviteter, nettressurser, samisk litteratur og forfattere.

Her kan vi dele det som er relevant for samisk i biblioteket. Vi har valgt å danne ei Facebook gruppe. Se her; https://www.facebook.com/groups/3305089979539445

Dere må be om medlemskap, så legger vi dere til!

Buerie båeteme!

Velkommen!

Translate »