Vi har laget en ny brosjyre i SÅNN!-serien som gir tips om hvordan man kan gå frem for å ta initiativ og finne forslag og tips til konkrete oppgaver en venneforenin

g kan gjøre for ditt bibliotek.
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Fysiske brosjyrer er på vei i posten til dere, men dere kan allerede nå lese brosjyren digitalt på vår SÅNN!- side her

Translate »