Nordland fylkesbibliotek vil i 2020 arrangere månedlige webinarer om relevante bibliotekfaglige tema med oppstart fra februar. Alle folkebibliotek i Nordland inviteres og oppfordres til å delta på disse webinarene. Vi håper vi kan være med å skape et forum for informasjonsdeling og kunnskapsoverføring der vi får muligheten til å snakkes oftere, til tross for de fysiske avstandene vi har i Nordland.

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Hva er et webinar?

Et webinar er en sammenslåing av ordene «web» og «seminar», og er en online presentasjon med muligheter for dialog og diskusjon. I praksis betyr det at deltagere på webinaret kan følge med på hva som skjer på foredragsholderens datamaskin samtidig som de hører på foredragsholderens presentasjon. Dere vil motta en invitasjon med en lenke i forkant av webinaret, og herfra skal det bare være å delta. Formen på webinarene vil variere litt ut fra hva som presenteres, men det er lagt opp til en struktur med to deler, der del 1 består av en presentasjonsdel, og del 2 blir spørsmål og diskusjon over chat. Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis i presentasjonen som tas opp i del 2.

Hvorfor skal vi ha webinar?

Et webinar er en god måte å holde kontakten på i en travel hverdag, og en ypperlig informasjonskanal. Nordland fylkesbibliotek har mange prosjekter og tiltak som vi ønsker å informere om, og vil ha tilbakemeldinger på. Det vil også kunne bli en møteform gjennom chat som gir gode muligheter for samarbeid og læring på tvers av bibliotek som jobber med det samme.

Kalender for webinarene: Vår 2020

17. februar – «Ny E-bok app» v/ Kjell Gunnar Nilsen

4. mars – «Bibliotekstrategien og handlingsprogram 2020» v/ Kjell Gunnar Nilsen

22. april- Felles prosjekt: Aktiv formidling (Nasjonalbiblioteket) v/ Sissel Holtet

4.mai – Sommerles 2020 (v/ Veronica Mørch)

9. juni- Presentasjon av Integrering- hvilken vei? (v/ Kari Sjule og Kristin Laberg)

Alle webinarene starter kl. 08:30

Hvis noen ikke har muligheten til å delta på et webinar, men ønsker å få sett det, kan vi sende en link i etterkant av webinaret som kan sees i en begrenset periode.

Ved generelle spørsmål om webinar, ta kontakt med Kjell Gunnar Nilsen. Har dere spørsmål knyttet til et spesifikt webinar eller tema kan dere henvende dere til den som skal lede webinaret.

 

 

Translate »