Webløft

I 2015 startet det toårige prosjektet “Webløft – bibliotekenes egen nettløsning” med prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Webløft videreutvikles i dag av både bibliotek og samarbeidspartnere. Webløftsidene fremstår nå som moderne, funksjonsrike og brukervennlige. 

Nordland fylkesbibliotek ønsker å legge til rette for at Nordland også kan bli et «Webløftfylke».

Antall bibliotek med webløftsider

Antall innbyggere betjent av et webløftbibliotek

%

Prosentandel av den norske befolkning

Webløft i Nordland

I 2019 ble det bestemt at Webløft skulle være et satsingsområde for Nordland fylkesbibliotek.

Alle folkebibliotek i Nordland har fått tilbud om en Webløftside, og flere bibliotek er allerede i gang med opplæring og oppretting av nye nettsider.

 

Folkebibliotekene skal være et møtested for informasjon og opplevelser, ikke bare i det fysiske biblioteket men også på nett. Som en konsekvens av bibliotekenes utvidede rolle som levende kultur- og aktivitetssentre og generelt økt arrangementsvirksomhet har det også oppstått nye behov for bibliotekene.

For å få fullt utbytte av tjenestene bibliotekene tilbyr trengs det en skreddersydd arena for digital formidling av litteratur, kunnskap og aktiviteter. Å jobbe med digital synlighet er viktig for å sikre befolkningen et godt tilbud uansett hvor i landet man bor. Mange bibliotek  har ikke en optimal nettsideløsning, noen bruker kommunenes egne nettsider som kan sette visse begrensninger for innhold, utforming eller aktualitet, kanskje gjerne kombinert med Facebook. Vi tror Webløft er en god løsning for de fleste bibliotek.

Hvorfor Webløft?

Webløft er utviklet av og for bibliotekene, derfor er nettsidene også skreddersydd for bibliotek.  Med webløft får du blant annet:

 • Søk i katalog
 • Arrangementskalender
 • Facebook-integrering
 • Ansattliste
 • Kart til biblioteket
 • Åpningstider
 • Oversettelse til over 80 språk integrert i nettsiden

Kontakt oss hvis du ønsker Webløft til ditt bibliotek.

Bibliotek i Nordland som bruker Webløft

Kari Meidell Sjule

Rådgiver

  75 65 07 75
  karsju@nfk.no

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

  75 65 07 79
  kjenil@nfk.no

Roar Nygård

IKT - Rådgiver

  75 65 07 76
  roanyg@nfk.no

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

Vilkår

Fylkesbibliotekets ansvar 

 • Opplæring 
 • Veiledning og support – nyanseres med grenseoppgang mot ProISP 
 • Drift av nettside. Oppdatering av plugins og slikt. 

Folkebibliotekenes ansvar 

 • Produksjon og publisering av innhold 

Pris 

700 eks mva. (prisen justeres årlig) 

Pris inkluderer: webhotell, Divi-byggerdrift av nettside, support av Nordland fylkesbibliotek, oppsett og opplæring. 

Fakturering skjer ved driftsstart og deretter årlig i februar 

Translate »