Vi inviterer vi til Teams-møte der vi planlegger å jobbe sammen med tjenesten Digihjelpen. Er det behov for å etablere et fagnettverk for digital inkludering?

bankid-app

Foreløpig agenda:

  • Hva er digihjelpen.no
  • Innsjekk: Hva er stoda om Digihjelp akkurat nå?
  • Diskusjon?
  • Gjennomgang av digihjelpen.no og veiledningsressursene på digidel.no
  • Veien videre

Teams-møtet er åpent for alle bibliotek som ønsker mer informasjon om å etablere veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne i kommunen.

Det gjøres ikke opptak av dette webinaret.

Translate »